Vj-91/1998/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tercsák Tamás ügyvéd (Szabó és Társai Ügyvédi Iroda 1146 Budapest, Hermina út 17.) által képviselt Duna-Dráva Cement és Mészművek Kft kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Duna-Dráva Cement és Mészművek Kft irányítást szerezzen a TBG Hungária Betonipari Szervező és Befektető Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

1.) A Duna-Dráva Cement és Mészművek Kft (a továbbiakban: DDC Kft) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ (1) bekezdése alapján engedélyt kért ahhoz, hogy annak teljes törzstőkéjének apportálása utján irányítást szerezzen a TBG Hungária Betonipari Szervező és Befektető Kft (a továbbiakban: TBG Kft) felett.

Az összefonódás céljaként a tulajdoni struktúra, és így az irányítási kapcsolatok egyszerűsítését jelölte meg. Hivatkozott arra, hogy a kérelem szerinti összefonódás azonos tulajdonosok által irányított vállalkozások között jön létre, annak a gazdasági versenyre nézve hátrányos következményei nincsenek, ugyanakkor költségcsökkentést eredményez.

2.) Mind a DDC Kft-, mind pedig a TBG Kft-t az üzletrészek 50-50 százalékának tulajdonlásával közösen irányítja a németországi Heidelberger Zemet AG és E.Schwenk Zementwerke AG. A két németországi vállalkozásnak további magyarországi vállalkozás felett nincs irányítási joga, azok a Magyar Köztársaság területén 1997. évben nettó árbevételt nem értek el.

A DDC - amelynek fő tevékenysége a mészkő, mész és cementtermékek előállítása - az üzletrészek többségének tulajdonlásával négy vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal. Az öt vállalkozás 1997. évi nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom nélkül - 15,3 milliárd forint volt.

Az irányítás alá kerülő TBG Kft fő tevékenysége könyvelés, ügyviteli szolgáltatás, tanácsadás; 1997. évi nettó árbevétele 23 millió forint volt. A TBG Kft - az üzletrészek többségének tulajdonlásával - négy vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal, amelyek fő tevékenysége transzportbeton előállítás. Az öt vállalkozás 1997. évi nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 1,7 milliárd forint volt.

3.) A Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26.§) előző évi együttes nettó árbevétele a tíz milliárd forintit meghaladja, feltéve, hogy az irányítás alá kerülő vállalkozás nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van.

A kérelem szerinti összefonódással érintett vállalkozások (a DDC Kft, a TBG Kft, valamint az általuk irányított vállalkozások) 1997. évi együttes nettó árbevétele 17 milliárd forint volt, vagyis meghaladta a 10 milliárd forintot.

A DDC Kft közvetlen irányítása alá kerülő TBG Kft 1997. évi nettó árbevétele (23 millió forint) nem érte el az 500 millió forintot. A Versenytanács kialakult gyakorlata (A Versenytanács elvi állásfoglalásai 28.) pont: Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6.szám) szerint azonban a vállalkozás irányítási joggal rendelkezik az általa irányított vállalkozás által irányított vállalkozás felett is. Ezért a Versenytanács álláspontja szerint a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése szerinti 500 millió forintos küszöbérték esetében a közvetlen irányítás alá kerülő TBG Kft által irányított vállalkozások előző évi nettó árbevételét is figyelembe kell venni. Miután pedig a TBG Kft és az általa irányított vállalkozások 1997. évi nettó árbevétele (1,7 milliárd forint) meghaladta az 500 millió forintot a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

4.) A kérelem elbírálásánál a Versenytanács abból indult ki, hogy a DDC Kft és a TBG Kft egymástól nem független vállalkozások, mert azokat ugyanazok a vállalkozások irányítják (Tpvt. 15.§). Ezesetben pedig a Tpvt. 12.§ b.) pontja alapján a kérelem szerinti irányításszerzés nélkül is összehangoltan léphetnek fel a piacon, mire tekintettel összefonódásuk a gazdasági versenyt nem érinti. Ez esetben pedig a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

5.) Az ügyfelek (a kérelmező és a TBG Kft, amelyre a kérelem vonatkozik) közösen kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

6.) A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

7.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. augusztus 18.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Szabó Györgyi