Vj-97/1998/51

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Épület-Kőfaragó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 96.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás tárgya annak a magatartásnak az értékelése volt, amelynek során a Reneszánsz Rt. vállalkozásnak adományozott Építőipari Mesterdíj címnek az onnan kivált eljárás alá vont ÉPKŐ Kft. levélpapírjain való feltüntetése alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

A vizsgálat megállapította. hogy az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma a Reneszánsz Kő- és Szobrászipari Rt. részére a Magyar Tudományos Akadémia Székházának belső kő-márvány és műmárvány munkái minősége elismerésére 1995. július 7-én, az Országház északi kőtornya teljes felújításán végzett előkészítő, kőműves és kőfaragó munkák minőségének elismeréseként 1995. október 19-én megítélte az Építőipari Mesterdíjat először érme, majd díjfigura formájában. Az egyidejűleg átnyújtott oklevelek feljogosították a díjazott céget arra, hogy két éven át levélpapírjain és cégismertetőjén a díj ábráját feltüntesse.

A Reneszánsz Kőfaragó Rt-ből 1995. december 31. napjával a díjazott munkákat végző, addig budapesti építésszerelési divízió kivált és ÉPKŐ Kft. néven azonos profillal és munkatársi gárdával 1996. január 1-től önállóan tevékenykedett. A Reneszánsz Rt. kivitelezési munkákat ezt követően már nem végzett, de a díjak feltüntetése jogáról a kiválást előkészítő szerződés nem rendelkezett.

A kiválást követően a díjakat megtestesítő érme és díjfigura, valamint az oklevelek az eljárás alá vont vállalkozás birtokába kerültek és céges levélpapírjain az eljárás alá vont magát Építőipari Mesterdíjasként tüntette fel.

A Versenytanács a vizsgálati jelentés megállapításai alapján, amelyeket az eljárás alá vont sem vitatott, jogsértés hiánya miatt az eljárást megszüntette.

A fogyasztó megtévesztése törvényi tényállása szerint a megtévesztésre alkalmas magatartást a gazdasági versenyben kell tanúsítani (Tpvt. 8. § (1) bekezdés). Ebben az esetben ez annyit jelent, hogy az átlagos fogyasztó ésszerű piaci döntése tisztességtelen megzavarása, az eljárás alá vonthoz hasonló szolgáltatásra képes, legfeljebb 20 hazai vállalkozásból a számára legmegfelelőbb kiválasztására irányuló döntése szabadságának megszüntetése az értékelés fundamentuma.

Az eljárás alá vont azonban a fogyasztó döntési folyamata megzavarására nem alkalmas módon - tehát nem köztéren, médiában, vagy más nyilvánosságot feltételezően -, hanem céges levélpapírjain tüntette fel a munkája minőségét jelezni hivatott ábrákat. Az átlagos - tehát nem bennfentes - fogyasztó ezzel a körülménnyel tehát csak a döntését követően szembesült.

Annak a kérdésnek eldöntése pedig, hogy megalakulását követően az eljárás alá vont vállalkozás a díjat jogosan tüntette-e fel a sajátjaként, vita esetén a bíróság hatáskörébe tartozik.

Budapest, 1998. szeptember 1.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika