Vj-101/1998/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Nagy Péter ügyvéd (1012 Budapest, Pálya u. 9.) által képviselt Philip Morris Magyarország Kft. I. r. , a dr. Bárd Károly ügyvéd (1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15.) által képviselt British American Tobacco Magyarország Kft. II. r. , a dr. Matúz Norbert ügyvéd (1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.) által képviselt Reemstma Debreceni Dohánygyár Kft. III. r. és a dr. Gödölle Tamás ügyvéd (1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 16.) által képviselt RJ Reynolds Tobacco Kft. IV. r. eljárás alá vonttal szemben összehangolt piaci magatartással kapcsolatban indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vontak a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthetnek elő.

Indoklás

A hivatali vizsgálat annak feltárása érdekében indult, hogy a cigaretta dohányipari termékek előállítói által a nagykereskedők számára a kiszolgálás és a különböző engedmények nyújtása ellenében felállított követelmények nagyfokú hasonlósága a versenyszabályok megsértését jelentő összehangolt magatartáson alapszik-e.

A vizsgálati jelentés úgy foglalt állást, hogy az eljárás alá vont vállalkozások, miután a belföldi piacralépésüket követően külön-külön kellő információt gyűjtöttek a hazai forgalmazási viszonyokról és megalkották saját stratégiai fejlesztési terveiket, 1996. július 1-től a nagykereskedelmi vállalkozások kiszolgálására szabott feltételeiket fokozatosan egymáshoz közelítették. Ilyen feltételeknek tekintendők, hogy a gyáraknál közvetlen kiszolgálásban részesülő nagykereskedő csak az átvett mennyiség 25 %-át kínálhatja fel viszonteladásra; a vevők kötelesek eladási eredményeikről adatokat szolgáltatni; a legnagyobb kedvezmény feltételeként tételesen ugyan nem, de általában azonos kötelezettségeket támasztottak a vevőkkel szemben; a teljes gyártmányválaszték raktári készletezését követelték meg; áremeléseiket többnyire azonos időben és közel egyforma mértékben hajtották végre. A vizsgálat mindezen körülményeket a termelők megállapodására vezette vissza annak ellenére, hogy piaci magatartásuk összehangolása tekintetében sem közvetett, sem közvetlen bizonyítékot nem tárt fel.

Az eljárás alá vont vállalkozások vitatták, hogy a feltárt jelenségek jogsértés bizonyítására alkalmasak lennének. A Versenytanács ezzel egyetértve az eljárás folytatására nem látott okot, mert a vizsgálati jelentésben foglalt piaci magatartások akkor ütköznének a Tpvt. 11. § (1) bekezdése előírásába, ha a feltárt jelenségek bizonyítottan az eljárás alá vont vállalkozások magatartása tudatos összehangolásának következtében keletkeztek volna.

Egyenes vagy közvetlen bizonyíték lehetne többek között a független piaci szereplők vezetői közötti találkozások és az erről készült feljegyzések, egyeztetett üzleti tervek, a versenytársak közötti bizalmas piaci információcsere tényszerű feltárása. Közvetett bizonyítékként például annak tényszerű kidolgozása, hogy a hivatkozott párhuzamos magatartást a normális piaci viszonyok nem támasztják alá. A párhuzamos magatartás önmagában nem bizonyíték a felek közötti megállapodásra.

A vizsgálat a párhuzamos magatartás feltárásán túl annak okával tényszerűen nem, csak feltételezések szintjén foglalkozott. A Versenytanács - figyelemmel az azonos felek ellen Vj-152/1997. számú ügy tapasztalataira is - a jelen eljárás további folytatását nem találta indokoltnak, ezért a Tpvt. 72. § (1) bekezdés alapján az eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. október 29.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika