Vj-117/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Ormai Gabriella ügyvéd (1944 Budapest, Szabadság tér 7. Citibank Tower, 4. szint) által képviselt Smith Kline Beecham Kft. eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban _ tárgyaláson _ meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó, de a Fővárosi Bíróságnak címzett illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás az 1996. július 16-án kelt hatósági engedély alapján (OGYI 5993/4l/96.) hozta forgalomba Magyarországon a meghűlés és az influenza tüneteinek együttes kezelésére alkalmas Coldrex nevű, vény nélkül is kiadható gyógyszerkészítményt. A készítményt 1997. január-március és október-december közötti időszakban az RTL Club, a TV2, az MTV1, az MSAT és a Szív TV-ben reklámozták, ahol azt gyógyszerész ajánlotta a fogyasztók figyelmébe többek között azzal, hogy "csak a Coldrex enyhíti együtt a megfázás és az influenza kellemetlen tüneteit." A reklámfilmet a Szív TV 1998. februárban annak ellenére vetítette ismét, hogy 1997. decemberében piacra került a hasonlóan összetett hatású Neocitran készítmény, illetve a "csak" kitétel nélküli újabb reklámfilmet az eljárás alá vont 1998. januárban a TV csatornák rendelkezésére bocsátotta.

A fogyasztók megtévesztése versenysérelem alapos gyanúja miatt indult hivatali vizsgálat megállapította, hogy 1997-ben az összetett gyógyhatásra utaló "csak" szócska alkalmazása valós piaci helyzetet tükrözött, amely helyzet megváltozására az eljárás alá vont vállalkozás időben reagált és változtatott a reklámszövegen. Az eljárás alá vont kérte, a vizsgáló javasolta az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács rámutat, hogy a reklámmal szemben alapvető követelmény, hogy az a megjelenésekor az áru lényeges tulajdonságát illetően igaz információt közvetítsen a fogyasztó számára. A hamis állítás, vagy elhallgatott lényeges információ akkor okoz versenysérelmet, ha alkalmas a piaci verseny torzítására, vagyis versenytársi sérelemmel is jár, vagy járhat.

A jelen esetben a vizsgált reklámszöveg a megjelenésekor az áru lényeges tulajdonságát illetően igaz tartalmat közvetített. A piaci helyzet megváltozása - újabb hasonló hatású készítmény feltűnése az érintett piacon - azt a kötelezettséget rótta az eljárás alá vontra, hogy az eredeti reklámszöveget a megváltozott körülményekhez igazítsa. A Versenytanács álláspontja szerint a versenytárs készítmény piaci megjelenése és az eljárás alá vont versenyjogi szempontból értékelendő reakciója között eltelt idő nem tekinthető túlzottan hosszúnak; a "csak" szócskát elhagyó reklámfilm elkészítése és a TV csatornákhoz való megküldése ésszerűen rövid időn belül megtörtént.
A régi film egyszeri vetítése, mint tisztességtelen versenycselekmény és az eljárás alá vont vállalkozás magatartása között pedig nincs okozati összefüggés.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. október 20.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné