Vj-157/1999/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Képes György ügyvéd (Arady-Képes-Aradszky Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Balaton út 18. fsz. 2.) által képviselt R+C Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést valósított meg a P. I. A. elnevezésű beszerzési magazinban megjelentetett reklámjaival.

Ezért vele szemben 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer) Ft bírságot szab ki, melyet az eljárás alá vont vállalkozás e határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára köteles befizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás, melynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által forgalmazott bélyegzőtermékekről megjelentetett reklámjai alkalmasak-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.
A Versenytanács a beszerzett iratok, a vizsgálati jelentés ténymegállapításai és a tárgyalás adatai alapján a következő tényállást állapította meg.

I.

Az eljárás alá vont Kft. 1991. március 25-én alakult, a világ egyik legjelentősebb bélyegző gyártójának, az ausztriai COLOP termékeinek hazai forgalmazására. A cég tevékenységének meghatározó hányadát a bélyegző termékek és a készítésükhöz szükséges anyagok és berendezések kül- és belföldi nagykereskedelme teszi ki.
A Kft. a COLOP márkanevű termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója. E termékek közül a köralakban formatervezett bélyegző ipari mintaoltalom tárgyát képezi, melynek érvényessége 2007. július 31.

Az eljárás alá vont vállalkozás a COLOP márkanevű bélyegzőit a P. I. A. Papír-Irószer-Ajándék című kiadvány 1998. októberi és 1999. évi áprilisi számában reklámozta.
Az 1998. október havi magazin címlapján (2/V/1. számú irat) a "válassza a legjobbat" című felirat szerepel, ahol különböző formájú COLOP márkájú önfestékező bélyegzők kerültek feltüntetésre.
Az 1999. áprilisi magazin címoldalán (2/V/2. számú irat) "egyszerűen a legjobb" felirattal, a kép közepén a körformájú bélyegző kinagyított képével jelent meg hirdetés, mellette más formájú és különböző típusú COLOP márkájú bélyegzők szerepelnek.
A beszerzési magazin havonta 10 ezer példányban jelenik meg, zártkörű, ingyenes terjesztéssel kerül viszonteladókhoz, nagy- és kiskereskedőkhöz. A lap célja megismertetni a szakmával a papír, írószer és ajándéktermékek aktuális kínálatát.

II.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását, valamint a Tpvt. rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatásától való eltiltást és bírság kiszabását indítványozta. Az indítványt a vizsgálat arra alapította, hogy a hirdetések szövegezésében a legjobb szó alkalmazása azt sugallja, hogy a hazai piacon forgalomban lévő bélyegzők körében minőség és használhatóság, valamint egyéb szempontok figyelembevételével a COLOP bélyegző más vállalkozások által forgalmazott hasonló termékekhez képest, azokkal összehasonlítva a legjobb. Az eljárás alá vont vállalkozás ugyanakkor nem tudta dokumentálni, hogy az általa forgalmazott termékek valóban a legjobb minőségűek.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte. Álláspontja szerint a reklámban szereplő legjobb kifejezés nem azt jelenti, hogy a COLOP a piacon forgalmazott legjobb bélyegző, hanem arra utal, hogy a hagyományos pecsét használatához képest lényegesen egyszerűbb az önfestékező bélyegzők használata. Ez a legjobb ismert megoldás, mivel "egyszerűen" lenyomni a bélyegzőt "jobb", mint külön festékpárnába nyomni, majd ezt követően leütni a pecsétet. Véleménye szerint mindkét reklám célzottan csak és kizárólag a körbélyegzőről szól. A 2/V/1. számú reklám alsó részén csak a körbélyegzők szerepelnek, a 2/V/2. számú reklámban pedig nagyításban, középen a körbélyegzőt emeli ki a hirdetés. A szakmában köztudott, hogy csak az eljárás alá vont vállalkozás forgalmaz kizárólag köralakban formatervezett bélyegzőt, így a fogyasztóknak tudniuk kellett azt, hogy ez a reklám csak és kizárólag a körbélyegzőről szól.
Arra az esetre, ha a Versenytanács indokoltnak tartaná a jogsértés megállapítását - tekintettel arra, hogy csak szűk szakmai körben és alacsony példányszámban megjelent kiadványban tette közzé a reklámokat - a cselekmény csekély súlya miatt a jogsértés mellett is az eljárás megszüntetését kérte.
Amennyiben ez utóbbi álláspontját sem fogadná el a Versenytanács, az esetben bírság kiszabásának mellőzését kérte, illetve hivatkozva a Versenytanács hasonló ügyekben hozott korábbi határozataiban foglalt bírság összegekre, annak mérsékelt összegben való kiszabását tartotta csak a jogsértés súlyával arányban állónak.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A 8. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fogyasztó megtévesztésének minősül, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
Az eljárás alá vont vállalkozás által megjelentetett reklámokban az "egyszerűen legjobb", illetve a "válassza a legjobbat" szövegezések azt sugallják a fogyasztók számára, hogy a hazai piacon forgalomban lévő úgynevezett önfestékező bélyegzők közül az eljárás alá vont vállalkozás terméke a minőség és használhatóság szempontjából kiemelkedik a többi forgalmazó terméke közül. Ezzel az állításával a fogyasztókat - viszonteladókat, kereskedőket - arra ösztönözte, hogy az ő termékeit részesítsék vásárlásaikkor előnyben.
A Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás vizsgált hirdetései egyértelműen a COLOP márkatermékekről szólnak és nem csak a körbélyegzőre vonatkoznak. A kör alakra formatervezett változat mellett mindkét reklámban szerepelnek más, négyzetes, téglalap alakú és egyéb formájú termékei is. Állítása tehát az általa forgalmazott márka teljes választékára vonatkozott. A versenytanácsi eljárás során a bélyegző termékeket forgalmazó versenytárs vállalkozások egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy az önfestékező bélyegzők használati értékét a bélyegző formája, nevezetesen, hogy az kör, négyzetes, gömbölyített, vagy egyéb alakú nem befolyásolja. A bélyegző test kivitele a vásárló szempontjából nem bír jelentősséggel, az legfeljebb esztétikai különbség, hiszen a négyzet alapra is lehet körbélyegzőt készíteni. A bélyegzők használati értékét, minőségét döntően a lenyomatkészítő anyag, a gumi, polymer minősége, valamint az elkészítéshez használt technológia befolyásolja, mely lehet vulkanizálás, lézergravírozás, vagy vegyi úton történő elkészítés. A fogyasztók szempontjából ezen lényeges használati tulajdonságokra vonatkozóan, a pártatlan összehasonlítás követelményeinek megfelelő bizonyítékokkal az eljárás alá vont vállalkozás nem rendelkezett. A piac szereplőitől beszerzett információk alapján a hazai forgalomban lévő osztrák, angol, lengyel, taiwani és japán márkájú önfestékező bélyegzők használati értéküket tekintve megegyezőek.
Fentiek alapján a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás védekezését nem tudta elfogadni és a vizsgált reklámokban foglalt állításait a Tpvt. 8. § (2) bekezdése a) pontjába ütközőnek minősítette.

A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben minimális összegű bírságot szabott ki, tekintettel arra, hogy a reklámok két alkalommal, alacsony példányszámú és a szakmai körök részére szolgáló sajtótermékekben jelentek meg.

Budapest, 1999. december 16.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika