Vj-3/2000/39

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a SAGÁL Szeszipari Termelő és Forgalmazó Dinasztia Rt. (6000 Kecskemét, Vértes u. 5-7.) I. r. és a Black-Bulls Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. (6000 Kecskemét, Törökfái 82/a.) II. r. eljárás alá vontakkal szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások jogsértést követettek el, amikor az általuk forgalmazott John McDermaed elnevezésű szeszes italt megtévesztésre alkalmas címkével látták el.

A jogsértő címke alkalmazását a jelen határozat kézhezvételét követő 30 nap elteltével megtiltja.

Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.

Kötelezi az I. r. eljárás alá vont vállalkozást, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 200.000.- (azaz Kettőszázezer) Ft-ot, továbbá a II. r. eljárás alá vontat, hogy 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot fizessen be 30 napon belül.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozások a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthetnek elő.

Indoklás

 • I.

  A felek és az ügy tárgya

  A SAGÁL Szeszipari Termelő és Forgalmazó Dinasztia Rt. I. r. eljárás alá vont vállalkozást 1992-ben alapították és tevékenységi körébe szeszes italok, etilalkohol, sör, üdítőitalok gyártása, bortermelés, továbbá élelmiszer, ital, dohányárú és egyéb nagykereskedelem tartozik. Az I. r. eljárás alá vont vállalkozás 1995-től gyártotta a John McDermaed fantázianevű whiskyt és ugyanezen időtől kezdve forgalmazta. A termék előcímkéjének felső íves széle mentén párhuzamosan fut az "Established 1994 SAGÁL Family" egyszerű nyomtatott betűkből álló felirat. A felirat alatt egy fényes aranykorona rajza látható, amely a John McDermaed Whisky elnevezés felett szerepel. A név kezdőbetűi piros-arany színűek, a többi betű fekete-arany színű. A whisky felirat fekete betűkből áll. Az előcímke közepén elhelyezett grafika három üvöltő farkast ábrázol egy téli tájban. A grafika alatt a fekete díszes betűkből álló Old Whiskies, illetve az egyszerű fekete nagybetűs Trade Mark feliratok olvashatók. A felirat mellett egy olvasó fiatalember képét ábrázoló piros színű címerre emlékeztető rajz, illetve alatta a John McDermaed név mint aláírás látható.

  A termék hátcímkéjén az előcímkével azonos formájú, de szürke színű John McDermaed, valamint fekete színű whisky felirat alatt szerepel a termék minőségére utaló whisky jellegű kommersz szeszes ital megjelölés. Egy tagoló piros pont alatt található a termék összetételének feltüntetése - víz, etilalkohol, természetazonos aroma, karamell - majd az energiatartalom és a minőségét korlátlan ideig megőrzi feliratok. A hátcímkén ez alatt a Black Bulls Kft-nek forgalmazóként, a SAGÁL Rt-nek gyártóként való feltüntetése, a Kecskemét felirat, majd a termék vonalkódja fedezhető fel. A terméket 1998-tól kezdődően kizárólag a Black Bulls Kft. II. r. eljárás alá vont vállalkozás gyártja és forgalmazza. A II. r. eljárás alá vont vállalkozást 1994-ben alapították, tevékenységi körében a desztillált szeszesital gyártás mellett egyéb erjesztett italok, üdítőitalok gyártása, továbbá élelmiszerek, ital, dohányáruk nagy és kiskereskedelme tartozik. A II. r. eljárás alá vont vállalkozás 2000. január 3-i dátummal részvénytársasággá alakult, amelynek Kecskeméti Likőripari Rt. néven való cégbejegyzése folyamatban van.

  A II. r. eljárás alá vont vállalkozás címkéje három lényeges ponton tér el a SAGÁL Rt. által gyártott ital címkéjétől. Az elő- és hátcímkén egyaránt a Black Bulls Kft-t tüntették fel a termék gyártójaként és forgalmazójaként, a hátcímkén olvasható Whisky felirat alól lekerült a "jellegű kommersz szeszes ital" megjelölés, továbbá a hátcímkéről lekerült a minőségét korlátlan ideig megőrzi felirat, valamint a gyártási idő megjelölését szolgáló számsor.

  A II. r. eljárás alá vontnak az eljárás során tett nyilatkozata szerint a címkéről eltávolították az Old Whiskies és a Trade Mark feliratot, és termék gyártását a készletek kiárusítását követően befejezi.

  A Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztó döntésének tisztességtelen befolyásolása alapos gyanúja miatt hivatalból indított eljárást az alábbi kifogások miatt:

  • -

   az érintett termék előcímkéjén whisky felirat szerepel, míg a hátcímkén a whisky felirat alatt a whisky jellegű kommersz szeszes ital megjelölés található,

  • -

   a hátcímkén szereplő whisky jellegű kommersz szeszes ital megjelölés sértheti a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1576/89. számú előírásának 8. §-át,

  • -

   a termék csomagolásából nem állapítható meg annak gyártási ideje,

  • -

   az előcímkén olvasható Old Whiskies megjelölés megtéveszti a fogyasztót a termék minősége tekintetében,

  • -

   az előcímkén szereplő Trade Mark felirat azt a látszatot kelti a fogyasztóban, hogy a termék védjegyoltalom alatt áll,

  • -

   a skót hangzású elnevezés használata a whisky jellegű szeszes ital elnevezésére, a címer és az aranyszínű korona rajzával együttesen azt a látszatot képes kelteni, hogy az ital skót eredetű, vagy kapcsolatban áll Skóciával.

Az eljárás alá vontak képviselője vitatta, hogy a feltüntetett magatartás alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, védekezésében ezen túlmenően indokolást nem terjesztett elő.


 • II.

  A magatartás értékelése

  A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. E törvény alkalmazásában a fogyasztó: a megrendelő, a vevő és a felhasználó. A 8. § (2) bekezdése szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

  A Versenytanács gyakorlata szerint a fogyasztók megtévesztése a gazdasági versenyben akkor következik be, ha tisztességtelen módszerrel - valótlan tény állításával, a döntés szempontjából fontos tény vagy körülmény elhallgatásával, valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állításával - a fogyasztó döntését tisztességtelen módon befolyásolják és a versenytársakkal szemben jogellenes előnyhöz jutnak a piacon.

  Ha a magatartás valamely írott vagy szóbeli tájékoztatással kapcsolatos, az ott használt szavaknak és kifejezéseknek a mindennapos életben elfogadott értelmét, értelmezését kell alapul venni. A fogyasztónak minden esetben az a kiválasztott célcsoport minősül, amelyeknek a tájékoztatást a vállalkozás szánta.

  A whisky termékek szokásosan három minőségi kategóriába, úgymint a prémium whiskyk, a minőségi whiskyk és a kommersz whiskyk csoportjába sorolhatók. A minőségi whiskyk csoportjába kizárólag a túlnyomó részt az USA-ból és Kanadából származó úgynevezett blended whiskyk tartoznak, amelyek esetében a 40 %-nyi, malátából készült italhoz más gabonák semlegesebb párlatát keverik.

  A prémium whiskyk túlnyomó többsége is blended whisky, de ezek között már található tiszta maláta whisky is, amely a legdrágább a piacon. A kommersz kategóriába ellenben a leggyengébb minőségű, etilalkohol, illetve gabonaszeszek felhasználásával, aroma vagy természetes eredetű koncentrátumok hozzáadásával előállított szeszes italok tartoznak. A kommersz whisky esetében hiányzik a másik két kategóriára jellemző, legalább három évig tartó fahordóban történő érlelés.

  A csomagolással kapcsolatban megállapította vizsgálat, hogy a magyarországi piacon szereplő whiskyk túlnyomó többségét a minőségi kategóriától függetlenül 0,7, valamint 0,75 literes üvegben forgalmazzák. A címkéken minden esetben szerepel a márkanév, a gyártó neve, az ital mennyisége és alkoholfoka. A prémium, valamint a minőségi csoportba tartozó skót és ír whiskyk árujelzőin feltüntetik a whisky fajtáját és legtöbb esetben az ital korát, a márka gyártásának kezdő időpontját, a gyártó alapításának évét, valamint minőségének néhány jelzőjét - ilyenek az original, special, old, rare, purest, fine. A prémium és a minőségi whiskyk legtöbbjének címkéjén valamilyen címer is található és amennyiben a márkanév egyben személynév is, az illető személy aláírása.

  A kommersz whiskyknek sem a csomagolása, sem az ára maradéktalanul nem tükrözi azt a jelentős minőségi különbséget, ami az ebbe a kategóriába, illetve a minőségi csoportba tartozó italok között fennáll. A kommersz whiskyk címkéi is átveszik a minőségi és a prémium italok megjelenésének elemeit, palackjuk, csomagolásuk hasonló azokéhoz.

  A magyarországi égetett szeszes piac általános jellemzője a kínálat jelentős növekedése és a fizetőképes kereslet és fogyasztás ezzel párhuzamos csökkenése következtében kialakult túlkínálat. A fogyasztáscsökkenés csak a whisky vonatkozásában kivétel, itt ugyanis a fogyasztás évek óta stabilan, az előző évi fogyasztás volumenének 10 %-a körüli mértékben növekszik. A kommersz whiskyk fogyasztásának növekedése a legjelentősebb, ez meghaladja a 20 %-ot is. A minőségi s a prémium whiskyk teljes egészében, a kommersz whiskyk többségükben import útján kerülnek az országba.

  A whisky jellegű kommersz szeszes ital megjelölés az I. r. eljárás alá vont által gyártott termék hátcímkéjén szerepel. A II. r. eljárás alá vont címkéjén már csupán a whisky megjelölés szerepel.

  A Magyar Élelmiszerkönyvnek a szeszes italok definíciójára, elnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokat tartalmazó előírásának a különböző szeszes italok fogalommeghatározásait megadó 1. § 4/b. pontja alapján whisky olyan szeszes ital, amelyet gabonacefre lepárlásával nyernek, melynek cukrosítását a benne található malátadiasztázzal, valamint más természetes enzimek felhasználásával vagy anélkül végeznek, élesztő segítségével erjesztenek és amelyet 94,8 %-nál alacsonyabb alkoholtartalomra pároltak, hogy a desztillátum rendelkezzék a felhasznált nyersanyagra jellemző aromával, illattal és ízzel, és amelyet legalább három évig érlelnek olyan fahordókban, amelyek térfogata 700 liternél nem nagyobb.

  Jelenleg átmeneti rendelkezések is hatályban vannak, amely szerint Magyarországon whisky elnevezéssel forgalombahozhatóak olyan termékek is, amelyeket mezőgazdasági eredetű etilalkohol és/vagy gabonaszeszek felhasználásával, természetes eredetű koncentrátumok és/vagy aromaanyagok hozzáadásával állítanak elő.
  A termékeken fel kell tüntetni a finomszesz felhasználását.

  Az I. r. eljárás alá vont által gyártott érintett termék minőségmegőrzési időtartamának megjelölését a hátcímkén elhelyezett éveket, hónapokat, napokat jelölő számok melletti gyártási időt megadó perforáció, illetve a minőségét korlátlan ideig megőrzi felirat szolgálja. A II. r. eljárás alá vont által gyártott termék címkéjén már nem szerepel a minőségmegőrzés időtartama.

  Mindkét eljárás alá vont vállalkozás által gyártott azonos termék átveszi a minőségi és prémium csoportba tartozó whiskyk jellegzetes külsejét, azzal a különbséggel, hogy 0,5 literes kiszerelésben hozták forgalomba. Mindkettőn szerepel az old whisky, illetve a Trade Mark megjelölés, amely szokásos minőségjelző szó a minőségi és a prémium whiskyk esetében és az érlelés időtartamára utal, amelyet általában feltűnően és számokban is meg szokták adni. A Trade Mark kifejezés a magyar védjegy szó angol megfelelője és általában arra utal, hogy a címkén látható elnevezés védjegyoltalom alatt áll. Mindkét eljárás alá vont vállalkozás a minőségi és a prémium whiskykre jellemző egyéb megjelenési formákat mint a skót hangzású nevet, címert, koronát és aláírást is alkalmazták a címkén.

 • III.

  A jogsértés

  A Versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozások az érintett termék előállítása és forgalmazása során a kommersz, olcsó árfekvésű italokat fogyasztó vásárlói réteget célozták meg. A vizsgálatban feltárt tények alapján azonban az is megállapítható volt, hogy ellentétben az égetett szeszes italok forgalmának csökkenésével, a whisky elnevezéssel forgalombahozott szeszes italok forgalma növekedett, és ezen belül különös mértékben növekedett a kommersz jellegű whiskyk forgalma. Mindez arra utal, hogy a kommersz italok szokásos fogyasztóin túlmenően az olcsóbb árfekvésű italok iránt a társadalom széles rétegeinek megnőtt az érdeklődése.

  A whisky szokásosan az angol-szász országokhoz kötődik. A köztudatban elsősorban a whisky skót eredete rögzült, mint amely garancia az ital minőségére, sok esetben annak árától is függetlenül. A whiskyfogyasztás szokásainak változásából levonható következtetés az, hogy az elmúlt években a szeszesital fogyasztók árérzékenysége a szokásosnál erőteljesebb volt. Mindez magyarázza az eljárás alá vontak azon törekvését, hogy a Magyarországon gyártott és a gyártási mód szerint kizárólag Magyarországon forgalmazható whisky jellegű kommersz szeszes italt olyan álruhába öltöztessék, amelyből első pillanatra annak skót származása tűnjék ki.

  A Versenytanács gyakorlata szerint a fogyasztó megtévesztése tekintetében az első benyomás az alapvető. Azt a körülményt tehát, hogy az ital címkéjének hátoldala tartalmazta az I. r. esetében a jellegű kommersz szeszes ital megjelölést, illetve a gyártás helyét és az áru összetételét, csupán enyhíti, de nem szünteti meg a magatartás megtévesztésre való alkalmasságát.

  Mindezek alapján a Versenytanács egyetértett a vizsgálat azon indítványával, hogy a feltárt tények alapján a címke rajzolata, valamint az azon szereplő feliratok együttesen alkalmasak olyan benyomást kelteni, hogy az importált whiskyk között igen olcsónak számító érintett termék hírnevét megalapozatlanul növelje versenytársai rovására.

  Ugyanakkor jogsértés hiányában - mivel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait nem sérti, a whisky, illetve whisky jellegű kommersz szeszes ital megjelölése és az áru gyártási idejével kapcsolatos kifogások vonatkozásában az eljárást megszüntette.

  Az eljárás alá vontak magatartása súlyának mérlegelése során figyelemmel volt arra, hogy az I. r. eljárás alá vont vállalkozás a címke feliratozásánál a címke hátoldalán jelezte azt, hogy a termék nem tekinthető a szokásos értelemben whiskynek, hanem csupán egy ideiglenesen engedélyezett whisky jellegű szeszes ital, míg a II. r. eljárás alá vont ezt a megkülönböztetést megszüntette. A II. r. eljárás alá vont ezzel olyan jelentős tényt hallgatott el, amely önmagában alkalmas a fogyasztói döntés tisztességtelen módon való befolyásolására.

  Mindezekre tekintettel, valamint arra is, hogy a terméket Magyarország egész területén lerakataikon keresztül forgalomba hozták, az értékesített mennyiség azonban a whisky és a whisky jellegű szeszes italok forgalmához képest számottevőnek nem volt tekinthető, velük szemben magatartásuk súlya alapján különböző összegű bírságot szabott ki.

Budapest, 2000. március 23.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika