Vj-5/2000/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Bérczes Róbert ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt MEGA TOYS Bt. (1132 Budapest, Visegrádi utca 15.) I. rendű,
és a Baby Impex Bt. (1132 Budapest, Visegrádi utca 15.) II. rendű eljárás alá vontak ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az I. rendű eljárás alá vont azon állítása, hogy az autósülés használata "kötelező lesz 2000-ben", valamint azon magatartása, hogy a vele klubszerződést kötött tagokra is érvényes akciós árakat tett közzé alkalmasak a fogyasztók megtévesztésére. Az utóbbi magatartás folytatását megtiltja, egyebekben az eljárást megszünteti.

A II. rendű eljárás alá vonttal szemben indult eljárást megszünteti.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 1.000.000.-Ft azaz Egymillió Ft bírsággal sújtja, melyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-O1-037557 számú bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont, amelynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást, miután észlelte, hogy a Kismama Magazin 1999. őszi számaiban a MegaToys Babaklub tagjainál meghirdetett akciós termékek árai, valamint a babaülések reklámozása során elhangzott egyes kitételek nem valósak, ezzel az I. rendű eljárás alá vont megvalósíthatta a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a 10. §-ba ütköző jogsértéseket.

A versenyfelügyeleti eljárás során a vizsgáló észlelte, hogy a I. rendű eljárás alá vont hirdetéseit kifizető számlákon megbízóként a Baby Impex Bt. szerepel, ezért határozatban kiterjesztette a versenyfelügyeleti eljárást a Baby Impex Bt-re, mint II. rendű eljárás alá vontra.

II.

A versenyfelügyeleti eljárás az elrendelő határozat szerint a következő magatartások miatt indult:

 • 1.

  A Kismama Magazin 1999. szeptemberi számának hátlapján, októberi számának mellékletében a MEGA TOYS Babaklub tagjainál meghirdetett akciós termékek vonatkozásában a feltüntetett termékek árai - normál, akciós, kuponakciós - nem valósak, ez a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontjába ütközhet.

 • 2.

  A Kismama Magazin 1999. novemberi számának mellékletében:

  • -

   a MEGA TOYS Újpesti Babaáruház november 5-30-ig terjedő nyitóakciójában, valamint,

  • -

   a MEGA TOYS Babaklub novemberi akciójában meghirdetett termékek vonatkozásában feltüntetett árak - normál, akciós, kuponakciós - nem létezők (fiktívek). Az ez által megvalósított magatartás a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontjába ütközhet.

  • -

   a MegaToys Újpesti Babaáruházban "... sosem látott biztonsági autóülés választék... !" kitétel a Tpvt. 10. §-ába ütközhet.

 • 3.

  A MEGA TOYS Babaklub tagjainál a Kismama Magazin 1999. novemberi számának hátlapján november 1-30-ig meghirdetett termékek akciójában feltüntetett árait - normál, akciós, kuponakciós - nem létezők (fiktívek). Az ezáltal tanúsított magatartás a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontjába ütközhet.

 • 4.

  A BNV-n 1999. november 21-én megtartott Babaruha-börzén kiosztott szórólapon szerepelő:

  • -

   A MEGA TOYS Babaáruházakban november 30-ig meghirdetett akcióban résztvevő termékek feltüntetett árai nem létezők (fiktívek). A magatartás a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontjába ütközhet.

  • -

   A "minden eddiginél nagyobb autósülés választék... több, mint 200 féle autóülés..." állítás a Tpvt. 10. §-ába ütközhet.

 • 5.

  A Kismama Magazin decemberi számának mellékletében megjelent a MEGA TOYS Újpesti babaáruház december 31-ig tartó akciójában szereplő termékek feltüntetett árai - normál, akciós, kuponakciós - nem létezők (fiktívek). A magatartás a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontjába ütközhet. - A mellékletben szereplő, az autósülés forgalmazására vonatkozó -"...autósülés árzuhanás, hiszen kötelező lesz 2000-ban!" - tájékoztatás megtévesztő, mely magatartás a Tpvt. 10. §-ába ütközhet.

III.

Az I. rendű eljárás alá vont társasági szerződése 1994. április 20-án kelt. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1994. szeptember 7-én jegyezte be a cégnyilvántartásba.

A cég alapvetően nagykereskedelemmel raktározással foglalkozik és van egy kiskereskedelmi üzlete, az Újpesti Babaáruház, amely 1999. november 5-én nyílt meg. Az I. rendű eljárás alá vont hozta létre a MEGA TOYS Babaklub hálózatot. 1999. augusztus hónapban. Ekkor jelent meg az első akciós kiadvány a Kismama Magazinban.

A II. rendű eljárás alá vont betéti társaság 1995. január 1-én jött létre a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1996. december 10-én jegyezte be. Kezdetben a nagykereskedelmi tevékenységet a II. rendű eljárás alá vont végezte, 1999-ben még ő fizette a bérleti díjakat a társaság székhelyén, illetve telephelyén, valamint a hirdetések díját is jelenleg más tevékenységet már nem folytat.

IV.

Az eljárás alá vontak az eljárás megszüntetését kérték. Arra hivatkoztak, hogy a klubszerződések célja az volt, hogy olyan rendszert hozzanak létre, amely mindenki számára kedvező, így a nagykereskedő, a klubtag kiskereskedők és a fogyasztók részére is.
Az eljárás során mindössze két eset igazolódott be, amelynek során a klubtag egyetlenegy árucikk vonatkozásában nem tartotta be az akciós értékesítés árait. Amennyiben a fogyasztó hozzájuk fordult volna, úgy sérelme haladéktalan orvoslásra került volna. Kimutatást készítettek a forgalmazott akciós termékekről, melyekben elkülönül a termékek normál ára, az akciós ára és a kuponakciós ár. Bizonyítható, hogy a listaár és akciós eltér. A 2000. decemberi ún. árzuhanás 30 terméket érintett, ezek közül csupán egy babakocsi + autósülés volt az, amely novemberben is akció tárgya volt. Különböző médiumokban megjelent a tájékoztatás, hogy 2000-ben kötelezővé teszik a gyermekbiztonsági üléseket, erre alapozták a hirdetés szövegét.
Sosem látott biztonsági autósülés választék esetében 180 féle autósülés helyett 219 db különböző autósülés állt a fogyasztók rendelkezésére.

V.

Az I. rendű eljárás alá vont klubközpontként a jelentkező kiskereskedőkkel külön-külön klubszerződést köt. A szerződések típusszerződések, kizárólag a tagoknak nyújtott forgalomtól függő kedvezmény tekintetében térnek el. A klubközpont feladata, hogy havi rendszerességgel országos terjesztésű akciós reklámkiadványt jelentet meg, ebben feltünteti a klubtag boltjainak a nevét és a címét, valamint az általa forgalmazott termékek közül kiválasztott akciós cikkek fényképét, főbb paramétereit, valamint azok akciós, kuponakciós, illetve áthúzva normál (akción kívüli) ajánlott fogyasztói árait. A kiadvánnyal együtt kerül terjesztésre a MEGA TOYS vásárlási kupon, aminek felmutatásával és beadásával a fogyasztók "kuponakciós" árakon vásárolhatnak. A klubtag vállalja, hogy az akciós kiadványban megjelentetett cikkek általa képzett árait ráírja a klubközpont által átadott akciós árcédulákra. Az akciós kiadvány megjelenését megelőzően a klubtagok értesítést kapnak, melyben tájékoztatják őket, az akciós és a kuponakciós termékekről, amennyiben a kiadvány megjelenése előtt 10 nappal leadják a rendelést, a megrendelt mennyiséget biztosítják részükre.

A vizsgálat nyilatkozatokat kért a klubtag kiskereskedőktől arra vonatkozóan, hogy az akciók idején milyen akciós árat alkalmaznak. A válaszok szerint kiskereskedők az akciós árakat alkalmazzák, azonban volt olyan kiskereskedő is, aki úgy válaszolt, hogy "általában igen".

A MEGA TOYS áruházak tagjai a Babaklub hálózatnak és nyilatkozatuk szerint az akciós termékeket az akciós áron kínálják.

VI.

Az eljárás alá vontak a hirdetéseket az adott Interprint Kft. kiadásában havonta megjelenő Kismama Magazinban tették közzé, melynek példányszáma 30-50 ezer db/hó. Előfizethető, és az újságárusokon kívül kapható a MEGA TOYS hálózat tagjainál is.

A BNV területén megtartott bababörze alkalmából 15 ezer darab szórólapot nyomtatott a II. rendű eljárás alá vont, amiből a börzén 5000 db-ot kiosztottak, további 2000 utcai szórólapként került terjesztésre.

VII.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése mondja ki, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.

A (2) bekezdés szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága, - így különösen összetétele, használata az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása, vagy módja - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A fogyasztók a hirdetésekben akciós termékeket láthatnak akciós árakon. A hirdetések mellett feltüntetik a MEGA TOYS Babaklub hálózat boltjait. A fogyasztó teljesen természetesnek, igaznak tarthatja, ha bemegy ezen üzletek bármelyikébe ott a reklámozott terméket a feltüntetett áron megvásárolhatja. Ha ez nem így történik megvalósul a jogsértés. Az eljárás alá vont az akciós árakat a klubtagok részére ajánlott árként jelöli meg, semmilyen eszköz nem áll a rendelkezésére, sem a szerződés alapján, sem azon kívül, hogy az általa a reklámkiadványban megjelölt akciós árakat a reklámozott bababoltok akciós áron adják. Ezt maga az I. rendű eljárás alá vont sem vitatta, csupán arra hivatkozott, hogy ez mindössze két esetben fordult elő.
A Versenytanács álláspontja szerint maga a kialakított rendszer hordozza a jogsértés lehetőségét, mivel a klubtagok nem kötelezhetők az akciós áron történő értékesítésre bármikor előfordulhat, hogy valamelyik klubtag más áron értékesít. Jelen vizsgálat feltárt két esetet, mindkét esetben magasabb áron történt az értékesítés, így a fogyasztók megtévesztésének lehetősége állandó jelleggel fennáll.

Az eljárás alá vontak a biztonsági autós ülések forgalmának fokozása céljából hirdetést jelentettek meg, melyben átvéve más napilapokban megjelent hírt, közölték a gyermek autósülésre vonatkozóan, "hiszen kötelező lesz 2000-ben!" A Versenytanács ezt a kitételt versenyjogsértőnek tartotta, a Tpvt. 8. § (2) a) pontja alapján, mivel ez az áru használatára vonatkozó valótlan tény közlése. Gyermek biztonsági ülés kötelező használatához a KRESZ módosítása szükséges. Ez a tervezet még csak kidolgozás alatt állt a hirdetések megjelenése idejében. Nem mentesíti a felelősség viselése alól az eljárás alá vontat az a tény, hogy más újság közölt ezzel kapcsolatos információt, mivel a hirdetés megjelenése előtt meg kell győződnie arról, hogy amit a hirdetésben közöl, az valós tény.

Nem állapított meg jogsértést a Versenytanács a további magatartások esetében, amelyekre vonatkozólag a vizsgálat megindult. A vizsgálat által feltárt tények nem bizonyították, hogy az akciókban meghirdetett termékek vonatkozásában feltüntetett árak nem létező ún. fiktív árak. Megállapítható volt, hogy a Süba Üzletközpontban, ahol egy MEGA TOYS Babaáruház működik egy fogyasztó a Grand Prix autóülést a meghirdetett 17.990.-Ft kuponakciós ár helyett 18.290.-Ft-ért vásárolhatta meg. A másik esetben egy vevő a Baby-Bell üzletben a Römer Baby-Safe hordozót a meghirdetett 20.290.-Ft akciós ár helyett 22.990.-Ft-ért vásárolhatta meg. Az árdrágítás tényét a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megállapította.
Az "autósülés árzuhanás" állítás, amely a korábban magasabb áron való értékesítéshez képest jelentősen alacsonyabb áron történő értékesítést feltételez, a vizsgálat szerint egy esetben nem valósult meg, ebben az esetben az egyik autós ülést ugyanazon az áron értékesítették, mint egy azt megelőző akcióban az akciós áron.
Tekintettel arra, hogy a többi autósülés vonatkozásában az árcsökkenés megvalósult és valójában ez is egy csökkentett ár volt a Versenytanács nem állapította meg a jogsértés megvalósulását.
A Versenytanács a Tpvt. 72. § a) pontja alapján ezen magatartások vonatkozásában az eljárást megszüntette.

VIII.

A Versenytanács a bírságot az eset összes körülményeire tekintettel a Tpvt. 78. §-a alapján szabta ki.
Figyelembe vette a jogsérelem súlyát azt, hogy a cselekmény a gazdasági versenyt csekélyebb fokban veszélyeztette, eljárás alá vont piaci helyzetét, piaci részvételének nagyságát és a bírságot méltányosan alacsonyabb összegben állapította meg.

IX.

A Versenytanács a Tpvt. 77. §-a (1) bekezdése c) pontja alapján megállapította a magatartás törvénybe ütközését és az e) pont alapján megtiltotta törvénybe ütköző magatartás további folytatását.
E rendelkezés az I. rendű eljárás alá vontnak a Babaklub hálózat működtetésével kapcsolatos azon tevékenységére vonatkozik, mely szerint meghirdeti az akciós árakat és feltünteti ezen a klubtagokat, vagy üzenetet küld be a fogyasztónak, hogy az akciós árakon bármely klubtagnál megvásárolhatják az akciós terméket.

A rendszert ilyen formában nem működtetheti tovább az I. rendű eljárás alá vont, tekintettel a Tpvt. 83 . § (1) bekezdésére, mivel a Versenytanács a magatartás folytatásától eltiltotta.

A Versenytanács megszüntette az eljárást a II. rendű eljárás alá vonttal szemben, mivel az már kereskedelmi tevékenységgel a piacon nincs jelen, piaci versenyben nem vesz részt.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 2000. május 22.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné