Vj-14/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő u. 25.) eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Dunakeszi város területén kábeltelevíziós jelszolgáltatást az 1989. január 16-án tevékenységét megkezdő WP-Kft. nyújtott. A szolgáltató a valószínűsíthető 11 ezer fős előfizetői számhoz képest mintegy 4.500 főnek nyújtott szolgáltatást, azonban 1998-ban kísérletet tett arra, hogy Dunakeszi város egész területére tevékenységét kiterjessze. Evonatkozásban részletes terveket készített, az ORTT-hez fordult, az oda benyújtott pályázatok egyik nyerteseként jelezte, hogy új előfizetők bekapcsolására a szerződéskötés esetén az ott jelölt paraméterek mellett kötelezettséget vállal, ha ahhoz az Önkormányzat anyagi hozzájárulást ad.

A Dunakeszi város képviselő testülete azonban 1999. november 18-án kelt 277/1999. számú önkormányzati határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy TK-Kft. és az Önkormányzat között a kábeltelevíziós hálózat fejlesztéséről szóló szerződést aláírja. A döntés hátterében az állt, hogy a TK-Kft. szemben a WP-Kft-vel saját pénzeszközeiből, önkormányzati segítség nélkül vállalta a hálózat további kiépítését, ennek fejében az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a TK-Kft. hozzájárulása nélkül harmadik személynek Dunakeszi város egész területén kábelhálózat építésére tulajdonosi hozzájárulást nem ad. Ezek után a WP-Kft. ajánlatát elutasították.

A hivatali vizsgálat annak megállapítására indult, hogy az Önkormányzat visszaélt-e gazdasági erőfölényével, amikor olyan megállapodást kötött az egyik piaci szereplővel, amely alkalmas arra, hogy további piacralépést megakadályozzon vagy jelentősen megnehezítsen.

A vizsgálat megállapítása szerint azonban az eljárásra a Gazdasági Versenyhivatalnak nincs hatásköre, a hivatkozott szerződést ugyanis az Önkormányzat hivatali hatáskörében, közigazgatási szervként eljárva hozta meg, nem pedig piaci szereplőként.

A Versenytanács már több döntésében elhatárolta a hatóság piaci kihatású magatartását a hatóság piacon végrehajtott piaci magatartásától. Az első esetben az eljárásra a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre nem terjed ki. Jelen esetben ez a helyzet állt elő, ezért a Versenytanács a vizsgálói indítvánnyal egyezően az eljárást megszüntette.

Budapest, 2000. május 9.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika