Vj-18/2000/40

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Réczicza István ügyvéd (1011 Budapest, Szalag u. 19.) által képviselt PERRIER Vittel S.A. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Kékkúti Ásványvíz Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmező franciaországi székhelyű PERRIER Vittel S.A. (a továbbiakban: PERRIER) 2000. január 17-én kötött részvény adásvételi szerződéssel megvásárolta a Kékkúti Ásványvíz Rt (a továbbiakban: Kékkúti Rt.) 31,12 % szavazati jogot biztosító részvényeit, valamint feltételes részvény adásvételi megállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződő részvényesektől megvásárol 39,06 % szavazati jogot biztosító részvényt, amennyiben a Kékkúti Rt. további részvényeire 2000. január 20-án tett nyilvános vételi ajánlata sikeresen zárul le.

A Kékkúti Rt. részvényeinek megvételére ellenajánlatot tett a 3 E (Ciprus) Limited, melyet azonban sikertelennek nyilvánított, így a PERRIER 2000. április 13-án módosított vételi ajánlatot jelentetett meg. Ezzel megkívánja szerezni a Kékkúti Rt. valamennyi további részvényét.

A kérelmező az eredeti, majd kiegészítő beadványában a módosított vételi ajánlattétel alapján kérte a tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartásról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseinek megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.
Kiegészítő kérelmében megemlítette, hogy amennyiben a módosított ajánlat alapján nem szerezné meg a Kékkúti Rt. többségi szavazati jogot biztosító részvényeit, arra a feltételes részvény átruházási szerződés alapján is lehetősége lesz.

A PERRIER kérelmében hivatkozott arra, hogy sem ő sem a vállalkozáscsoporthoz tartozó külföldi társaságok nem jelentős szereplői a magyarországi palackozott vízpiacnak, így az irányításszerzés érdemi változást nem okoz az érintett piacon.

II.

A kérelmező a világ egyik legjelentősebb élelmiszeripari vállalkozáscsoportjához a Nestléhez tartozik. A PERRIER cégcsoport számos országban palackozott víz gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Külföldön honos leányvállalatai 1999. évben Magyarországon 141,3 millió Ft nettó árbevételt értek el palackozott víztermékeik értékesítésével, mely egy százalék alatti piaci részesedésnek felel meg.

A Nestlé csoportnak két magyarországi tagja van, az édesség gyártással, tea, kávé feldolgozással és élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozó Nestlé Hungária Kft., valamint az állateledel gyártást folytató Jupiter Kft. E két társaság együttesen 1999. évben 31,6 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

A Nestlé csoport külföldön honos leányvállalatai 1999. évben 568,3 millió Ft összegben értékesítettek Magyarországon különféle élelmiszereket és állati eledeleket az itt tevékenységet folytató Nestlé csoporthoz tartozó Kft-k részére.

A tőzsdére bevezetett Kékkúti Rt. Magyarország egyik legnagyobb, korszerű ásványvíz-palackozó és forgalmazó társasága, mely külföldi vállalkozások illetve magánszemélyek tulajdonában áll. Az Rt. 1999. évben 3,3 milliárd Ft nettó árbevételt realizált. Termékeit országosan, részben a kereskedelmi láncokkal fennálló közvetlen kapcsolat útján, részben nagykereskedelmi vállalkozásokon keresztül forgalmazza. Piaci részesedése a teljes palackozott vízforgalmon belül 25 %.

III.

A Tpvt. 71. §-a alapján készült jelentésben a vizsgálók a kérelem szerinti irányításszerzés engedélyezését indítványozták, tekintettel arra, hogy a vizsgálat során az engedély megtagadását indokoló körülmény nem merült fel.

IV.

A kérelmezett részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja és (2) bekezdésének a.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

Ehhez a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, miután a Tpvt. 26. §-a szerinti érintett vállalkozások - a kérelmező, az őt irányító Nestlé vállalkozáscsoport más külföldön honos és magyarországi tagjai valamint a Kékkúti Rt. - 1999. évi együttes nettó árbevétele a tíz milliárd Ft-ot meghaladta, és az irányítás alá kerülő Kékkúti Rt-é pedig 500 millió Ft felett volt.

V.

a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

a Versenytanács - azt figyelembevéve, hogy a magyarországi palackozott vízpiacon az irányítást szerző vállalkozás nincs jelen, illetve az érdekeltségi körébe tartozó külföldi leányvállalatok piaci részesedése jelentéktelen mértékű - arra a megállapításra jutott, hogy a kérelmezett összefonódás az érintett piacon a koncentrációt nem növeli, s nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését sem.

Ez alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti határozatában a kérelmezett irányításszerzést - a vizsgálói indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek - a kérelmező és az irányítás alá kerülő Kékkúti Rt. - a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. május 18.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné