Vj-20/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Réczicza István ügyvéd (1011 Budapest, Szalay u. 19.) által képviselt Elcoteq Network Corporation kérelmezőnek vállalkozások összefonódása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Nokia Monitor Magyarország Kft. és az IMMOLEASE Kereskedelmi Kft. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

2000. január 10-én a kérelmező a Nokia Display Products Oy céggel kötött üzletrész-adásvételi megállapodással megvásárolja a Nokia Monitor Magyarország Kft. és az IMMOLEASE Kereskedelmi Kft. üzletrészeinek 100 %-át, mellyel irányítást szerez felette.
A megállapodás hatálybalépésének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.


Ez alapján a kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényre (a továbbiakban: Tpvt.) hivatkozva kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

II.

Az Elcoteq Network Corporation (a továbbiakban: Elcoteq) 1991-ben Finnországban alapított vállalkozás. Leányvállalatai elektronikai termékeikkel - mobil rádiótelefonok, szórakoztató-, autóipari- és orvos-elektronikai berendezések - az európai országok mellett a világ egyéb területein is jelen vannak.


A vállalkozáscsoport 100 %-os tulajdonában áll az Elcoteq Magyarország Elektronikai Kft., melyet 1998. évben alapítottak.
A Kft. vámszabadterületi társaság, mely fő tevékenységként elektronikai alkatrészgyártást folytat. 1998. évben 1,8 millió Ft nettó árbevétele volt.


A telekommunikáció területén széleskörű tevékenységet folytató, s a világ szinte minden országában termékeivel jelenlévő finn Nokia Network Corporation vállalkozáscsoport tagja az ugyancsak finnországi székhelyű Nokia Display Products Oy. E társaság személyi számítógép monitorok előállításával és fejlesztésével foglalkozik.


A társaság 100 %-os tulajdonában áll az 1996. évben alapított Nokia Monitor Magyarország Kft., amely vámszabadterületen számítógép monitor gyártást folytat, termékeit az anyacég irányításával nyugat-európai és amerikai piacokra értékesíti. 1998. évben 43,2 milliárd Ft árbevételt ért el.


A Nokia Display Products Oy a 100 %-os tulajdonosa az IMMOLEASE Kereskedelmi Kft-nek is, mely 1996-tól folytat ingatlan bérbeadási és üzemeltetési tevékenységet Magyarországon; fő megrendelője a Nokia Monitor Magyarország Kft. E cég szintén vámszabadterületen működik. 1998. évben 189 millió Ft árbevételt realizált.


A Nokia Network Corporation további három magyarországi Kft. tulajdonosa, melyek mobil telefonkészülékek és alkatrészeik, valamint elektrotechnikai alkatrészek előállításával, illetve forgalmazásával foglalkoznak.

III.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta, tekintettel arra, hogy a kérelmezett irányításszerzés az érintett piacon koncentráció növekedést nem eredményez.

IV.

A kérelem szerinti üzletrész vásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján összefonódásnak minősül és arra - miután az irányítást szerző külföldön honos vállalkozás leányvállalata, illetve az irányítás alá kerülő vállalkozások a Magyar Köztársaság területén működnek - a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed.


Az összefonódásban résztvevő vállalkozások - Tpvt. 26. § - 1998. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, az irányítás alá kerülő vállalkozásoké pedig 500 millió Ft felett volt, ezért a kérelem szerinti üzletrészvásárlás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.


V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.


A Versenytanács figyelembevéve, hogy

  • -

    a kérelmezett irányításszerzés csupán tulajdonos váltást jelent,

  • -

    az irányítást szerző- és az irányítás alá kerülő vállalkozások magyarországi tevékenységeiben átfedés nincs, valamint

  • -

    az irányítás alá kerülő vállalkozások vámszabadterületi működésüket folytatják - azaz import anyagok és alkatrészek felhasználásával közel 100 %-ban export célú termelési tevékenységet végeznek

megállapította, hogy az összefonódás az érintett termékek tekintetében a gazdasági versenyt nem érinti. Ezért a kérelem szerinti irányításszerzést a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.


A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. március 16.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika