Vj-23/2000/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Andre M. Friedman (Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 1012 Budapest, Pálya u. 9.) által képviselt TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Novopharm Limited felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.)

  A TEVA Pharmaceutial Industrial Ltd (a továbbiakban: TEVA) 2000. február 1-jén Adásvételi Szerződést kötött a Novopharm Limited (a továbbiakban: Novopharm) részvényei száz százalékának megvásárlására annak tulajdonosaival. Ezt követően a TEVA száz százalékos tulajdonában álló TEVA Pharmaceuticals Europe B.V. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (a továbbiakban: ÁPV) Rt-vel szerződést kötött a HUMAN Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó (a továbbiakban: Human) Rt részvényeinek 25,276 százalékának megvásárlására.

 • 2.)

  2.) A kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezései alapján kérte az l.) pont szerinti Adásvételi Szerződéssel megvalósuló összefonódás engedélyezését. Hivatkozott arra, hogy az összefonódásnak hátrányos versenyhatásai nem lehetnek, ugyanakkor az összefonódó vállalkozások egymás tevékenységét, áruválasztékát kiegészítve a fogyasztók számára szélesebb áruválasztékot tudnak biztosítani a jövőben.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

A Biogal-Teva csoport

 • 3.)

  A TEVA Izrael legnagyobb gyógyszergyára - más általa irányított vállalkozásokon keresztül (közvetett) - irányítási joggal rendelkezik

  • -

   a Biogal Gyógyszergyár Rt;

  • -

   a Biogal - TEVA Pharma Gyógyszerforgalmazó Rt;

  • -

   a TEVA Pharma Gyógyszer- és Gyógyszeráruértékesitési Kft;

  • -

   a TEVA Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; valamint

  • -

   a Trans-Biogal Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

   felett.

 • 4.)

  A 3.) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Biogal-Teva csoport) 1998. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 25 milliárd forint volt. A TEVA által irányított külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársság területén nem értek el nettó árbevételt.

A Human csoport

 • 5.)

  Kanadában honos Novopharm a részvények 55,5 százalékos tulajdonlásán alapuló irányítási joggal rendelkezik a Human Rt felett. Emellett - más általa irányított vállalkozásokon keresztül (közvetett) - irányítási joga van

  • -

   a Humantrade Gyógyszerkereskedelmi Kft;

  • -

   a Humanpharma Gyógyszergyártó Kft; és

  • -

   a Novpharm Magyarország Kereskedelmi Kft

felett.

 • 6.)

  Az 5.) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Human csoport) 1998. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 22,4 milliárd forint volt.

III.

Az érintett vállalkozások piaci helyzete

 • 7.)

  Magyarországon 23 vállalkozás gyárt gyógyszert és jelentős az import is. Az ezek által végzett (elsődleges) magyarországi gyógyszerforgalomból a Teva-Biogal csoport 5,1 százalékkal; a Human-Csoport pedig 1,7 százalékkal részesedett. A további gyógyszergyárak közül a három legmagasabb részesedéssel rendelkező a Richter Rt (10,2 %), az Egis Rt (9,2 %) és a Chinoin Rt (6,5 %).

 • 8.)

  Ezidőszerint mintegy nyolcvan gyógyszernagykereskedelmi engedéllyel rendelkező vállalkozás van Magyarországon, amelynek közül azonban öt adja a forgalom közel kilencven százalékát. A Teva-Biogal csoport 0,3 százalékkal, míg a Human-csoport 5,2 százalékkal részesedett a magyarországi gyógyszernagykereskedelmi forgalmából.

 • 9.)

  A gyógyszerek elsődlegesen un. terápiás csoportokra oszthatók a kezelni kívánt betegség, illetve gyógymód szerint. E csoportokba tartozó gyógyszerek egymást nem képesek helyettesíteni, és még az egyes terápiás csoportokon belül is a vizsgálat közel nyolcvan olyan gyógyszercsoportot azonosított, amelyek szintén nem tekinthetők egymás helyettesítőinek, de amelyen belül a helyettesítés lehetősége fennáll.

 • 10.)

  A Teva-Biogal csoport és a Human-csoport részesedését az egyes terápiás csoportok magyarországi forgalmából a Táblázat foglalja össze. Tartalmazza továbbá a Táblázat az egyes terápiás csoporton belüli azon gyógyszercsoportokat is, melyeket mindkét vállalkozás csoport forgalmaz és együttes részesedésük meghaladja a 20 százalékot.

Táblázat

A Teva-Biogal csoport és a Human csoport részesedése az 1998. évi gyógyszerforgalomból

%-ban!

Terápiás csoport

Teva-Biogal

Humán

Együtt

Tápcsatorna és anyagcsere

9,2

9,4

18,6

Vér és vérképző szerek

Ezen belül: vérzéscsillapítók

1,4

7,2

4,8

25,2

6,2

32,4

Korházi infúziós oldatok

Ezen belül: intravénás oldatok

8,4

16,2

54,5

56,7

71,6

72,9

Szív és érrendszeri szerek

2,4

0,1

2,5

Bőrgyógyászati készítmények

Ezen belül: sebes fekélyek szerei

6,9

46,2

0,2

2,2

7,1

48,4

Urogenitális szerek

0,5

-

0,5

Daganatellenes szerek

1,1

-

1,1

Váz is izomrendszer szerei

1,6

2,2

3,8

Központi idegrendszer szerei

4,0

0,1

4,1

Légzőrendszerre ható szerek

3,2

-

3,2

Szisztémás antiinfektivumok

Ezen belül:

19,3

22,1

2,4

2,1

21,7

24,2

Érzékszervek gyógyszerei

Ezen belül: szemészet

fülészet

9,4

9,0

19,1

23,0

20,8

80,9

32,4

29,8

100,0

 • 11.)

  Az infúziós oldatok tekintetében a Biogal-Teva csoport nem mint gyártó, hanem mint az egyik legnagyobb európai infúziógyártó vállalkozás a Baxter termékeinek - nem kizárólagos - forgalmazója van jelen a piacon. Szintén forgalmaz Magyarországon infúziós oldatokat a másik két jelentős európai gyártó a Braun és Fresenius - Laevosan: együttes részesedésük mintegy 27 százalék.

 • 12.)

  A fülészeti készítmények esetében csak a Biogal-Teva és Human csoport van jelen a piacon egy-egy készítménnyel, amelyek az igényeket teljes mértékben kielégítik. Új szereplők piacra lépése - jóllehet annak különösebb akadálya nincs - a kérelmező szerint nem is várható. E termékek ugyanis a teljes gyógyszerforgalomnak csak mintegy 0,4 százalékát teszik ki, ezért irántuk a gyártók különösebb érdeklődést nem mutatnak.

IV.

 • 13.)

A vizsgálói indítvány

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta, mert az

  • -

   egyrészt nem fogja gyengíteni az érintett piacokon fennálló versenyt;

  • -

   másrészt a két vállalkozáscsoport értékesítési rendszerének, piaci kapcsolatainak egyesítése elősegíti a piacrajutást és költségmegtakarással is járhat.

V.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 14.)

  A kérelem szerinti részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja és (2) bekezdésének a.) pontja alapján nem vitathatóan vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 15.)

  Az összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban mindkét vállalkozás olyan vállalkozáscsoporthoz tartozik, amelynek vannak magyarországi tagjai. Ebből következőleg az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet, így arra a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed.

 • 16.)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján a Biogal-Teva és a Humán csoport tagjai, továbbá a TEVA által irányított külföldön honos vállalkozások) 1998. évi - a csoporton belüli forgalom nélküli --b együttes nettó árbevétele a tíz milliárd-, az irányítás alá kerülő Human csoporté pedig az ötszáz millió forintot meghaladta, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

 • 17.)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy külön nem minősül vállalkozások összefonódásának, és ezért nem is szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye ahhoz, hogy a TEVA Pharmaceuticals Europe B.V. - mint a TEVA által irányított közvetett résztvevő -az ÁPV Rt-től megvásárolja a Human Rt részvényeinek 25,276 százalékát, mert

  • -

   abban az esetben, ha a jelen összefonódás nem jönne létre, akkor a TEVA nem szerez többségi szavazati jogot biztosító részvénycsomagot, vagyis irányítási jogot (Tpvt. 23. § (2) bekezdés a. pont);

  • -

   ha viszont a jelen összefonódás megvalósul, akkor már azáltal irányítást szerez a TEVA a Human Rt felett, hiszen a Human Rt részvényei 55,5 százalékban a jelen összefonódás révén a TEVA irányítása alá kerülő Novopharm tulajdonában vannak, így a további 25,276 százalék megvásárlása már nem minősül az irányítás megszerzésének, vagyis vállalkozások összefonódásának.

VI.

Az engedélyezés

 • 18.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdés alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

 • 19.)

  A Versenytanács abból indult ki, hogy az összefonódással érintett árupiacnak (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a 9. pontban említett terápiás csoporton belüli egyes gyógyszercsoportok, valamint a gyógyszernagykereskedelmi szolgáltatás minősülnek. Érintett földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) pedig a Magyarország egész területe.

 • 20.)

  Az összefonódásnak elvileg akkor lehet hatása a gazdasági erőfölényre, illetve általában a gazdasági versenyre, ha az összefonódással érintett, korábban egymástól független vállalkozások

  • a.)

   azonos piacon tevékenykednek, illetve a jövőben várhatóan tevékenykednek majd, és így összefonódásuk esetén csökken az egymással versenyben (lehetséges versenyben) álló vállalkozások száma (növekszik a koncentráció), vagy ha

  • b.)

   olyan vertikális (vevő-eladó) kapcsolatban állnak egymással, ami érdekeltséget teremt pl. arra, hogy az összefonódásban résztvevő valamelyik fél, a másik fél versenytársai (lehetséges versenytársai) számára hátrányos piaci helyzetet teremtsen (illetve nehezítse azok piacra lépését).

 • 21.)

  A 10.) pont szerinti táblázat alapján a közel nyolcvan gyógyszercsoport közül három olyan van, amely esetében a Biogal-Teva és a Human csoport is rendelkezik piaci részesedéssel és együttes piaci részesedésük a gazdasági verseny szempontjából aggályos lehet. Ezek közül:

  • -

   intravénás oldatok esetében a Teva-Biogál nem gyártóként, hanem egy külföldi vállalkozás magyarországi forgalmazójaként van jelen a piacon;

  • -

   a sebes fekhelyek szereinél a Teva-Biogal csoport 46,2 százalékos részesedése csak kismértékben 2,2 százalékkal emelkedik a Human-csoport révén;

  • -

   a fülészeti gyógyszerek tekintetében az összefonódás következtében kialakuló vállalkozáscsoport 100 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik majd, e termékcsoport azonban csak igen alacsony hányadát teszi ki az összes gyógyszerforgalomnak.

 • 22.)

  Az előzőekben említett három termékcsoport - mint az összefonódással érintett árupiacok - közül kettőben (intravénás oldatok, fülészeti gyógyszerek) mindenképpen erősödik az összefonódás révén kialakuló vállalkozáscsoport gazdasági erőfölényes helyzete, amit azonban az intravénás oldatok esetében jelentősen enyhit az, hogy a Biogal-Teva csoport nem gyártó, hanem csupán forgalmazó. Emellett nem lehet eltekinteni attól sem, hogy - jóllehet a keresleti helyettesítés szempontjából nézve az egyes gyógyszercsoportok önálló árupiacot alkotnak - egy gyógyszergyár valós piaci ereje szempontjából meghatározó jelentősége van a teljes gyógyszerforgalomból való részesedésének is. Ez a Biogal-Teva és a Humán csoport esetében együttesen 6,8 százalék, ami alatta marad a két legnagyobb gyógyszergyár (Richter Rt 10,2 %; Egis Rt 9,2 %) részesedésének, és közel azonos a Chinoin Rt 6,5 százalékos részesedésével. Ilyen összefüggésben tehát az új vállalkozáscsoportnak a gyógyszergyártás tekintetében összességében jelentős versennyel kell majd szembenéznie.

 • 23.)

  A gyógyszernagykereskedelemben a Teva-Biogal és a Human csoport együttesen 5,5 százalékos részesedése nem rejt magában veszélyeket a gazdasági versenyre, sem a koncentráció növekedése, sem pedig a vertikális (gyógyszergyárak-gyógyszer nagykereskedők közötti) kapcsolatok szempontjából.

 • 24.)

  Mindezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a kérelem szerinti összefonódás nem erősít meg olyan mértékben gazdasági erőfölényes helyzetet, amely a hatékony verseny fennmaradását, fejlődését akadályozná, mire tekintettel a Tpvt. 30. §. (29) bekezdése alapján - egyezően a vizsgálói indítvánnyal ---b engedélyezte a kérelem szerinti összefonódást.

VII.

Eljárási kérdések

 • 25.)

  Az ügyfelek (a kérelmező TEVA és a Novopharm, amelyre a kérelem vonatkozik) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 26.)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 27.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. április 13.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi