Vj-78/2003/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Cherole Kft. (Budapest) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és versenykorlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő keresetet lehet benyújtani.

Indoklás

I.

Tényállás

A vizsgálat indításának körülményei

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal bejelentés alapján elővizsgálatot folytatott a Cherole Kft. üzleti magatartásával kapcsolatban, mert felmerült annak gyanúja, hogy a bejelentett tisztességtelen módon megtéveszthette partnereit, amikor körlevélben azt a tájékoztatást adta, hogy "az Európai Unióban csak a Solvay cég által gyártott 50 %-os nifursol tartalmú Salfurid készítmény engedélyezett", továbbá "nem engedélyezett más gyártó által előállított nifursol hatóanyag forgalmazása, illetve az azzal kezelt pulyka készítmények kereskedelme".

 • 2.

  Az elővizsgálat feltárta, hogy a körlevélben szereplő állítás megfelel a valóságnak, ugyanis az Európai Unióban rendelettel szabályozták, hogy csak a Solvay Pharmaceuticals Inc. által gyártott gyógypremix-szel kezelt pulykakészítmények forgalmazása engedélyezett, valamint hogy a hatóanyagok magyarországi alkalmazására vonatkozóan nem létezik ilyen korlátozás, illetve csak két termék kapott forgalmazási engedélyt az illetékes hatóságtól, így a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. §-ába ütköző magatartás hiányába a bejelentés elutasításra került.

 • 3.

  A jogorvoslati kérelemre hozott határozatában a Versenytanács megállapította, hogy érdemi elbírálás alá tartozik, vajon a Cherole Kft. azon magatartása, amikor a körlevélben azt a megkötést közölte partnereivel, hogy csak azon megrendelőit szolgálja ki a Solvay Pharmaceuticals Inc. által kifejlesztett Salfurid 50 DF megnevezésű állatgyógyászati készítményből, akik kizárólag ezt a készítményt vásárolják, nem sérti-e a Tpvt 11. §-át (mint versenykorlátozó vertikális megállapodás), illetve 21. §-át (gazdasági erőfölénnyel való visszaélés).

Az eljárás alá vont vállalkozás

 • 4.

  A Cherole Kft. 1994-ben alakult 3 millió forint jegyzett tőkével. Fő tevékenységi körének a vegyi áru gyártást és nagykereskedelmet jelölte meg, de foglalkozik vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelemmel. Elsősorban azonban növényvédő szerek importját, kiszerelését és forgalmazását végzi, de egyre nagyobb mennyiségben gyárt finomvegyszereket a gyógyszeripar részére. A kft. két budapesti telephellyel és két vidéki fiókteleppel rendelkezik, 7 főt foglalkoztat, éves forgalma kb. 700 millió forint, amelyből a Salfurid teljes forgalma kb. 1 %-ot tett ki.

 • 5.

  Egyes külföldi cégek kizárólagos magyarországi kapcsolataként működik a vállalkozás, pl. növényvédő szerben a Mitsubishi Corporationnal, vitamin és gyógypremix terén a Solvay Pharmaceuticals Ltd. céggel áll kapcsolatban.

A szabályozási háttér

 • 6.

  Az állategészségügyi szolgálat központi szerve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrzési Főosztálya. Legfontosabb feladata az EU és a világ más fejlett országai által is elfogadott, illetve megkövetelt ellenőrzési, vizsgálati és minősítési módszerek alkalmazása, az állatbetegségek elleni védekezés, a járványvédelem feltételeinek megteremtésében való közreműködés, a jogszabályok előkészítése stb. mellett az állatgyógyászati termékek előállítása, valamint a forgalomba hozatalának engedélyezése és ellenőrzése.

 • 7.

  Az élelmiszer előállítására és kereskedelmi forgalmára az 1995. évi XCI. Állategészségügyről szóló törvény és az 1995. évi XC. élelmiszertörvény vonatkozik. Magyarországon 20 megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás felügyeli az élelmiszerek biztonságát.

 • 8.

  A baromfitermékek forgalmazását, a minőségi követelményeket az UN/EEC/AGRI szabványok átvételével készült magyar szabványok tartalmazzák. A Magyar Élelmiszerkönyvben a baromfihúsra vonatkozó szabályok az 1906/90 EGK rendelet átvételével készültek.

 • 9.

  Az állatgyógyászati készítményekről szóló 36/2002 FVM rendelet 3 §. (1) bekezdése meghatározza, hogy törzskönyvezett állatgyógyászati készítmény és telespecifikus oltóanyag kizárólag a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter előzetes engedélyével állítható elő, illetve e készítmények importját is csak az FVM engedélyezheti. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idővel jelzett állatgyógyászati készítmények felhasználásáról az állattartó és az ellátó állatorvos nyilvántartást köteles vezetni. Az ellátó állatorvos által szállításkor kiadott igazolás alapján a hatósági állatorvos igazolja az exportra kerülő élőállat és állati termék állategészségügyi aggálymentességét. Reklamáció esetén az állatorvos bélyegzője alapján nyomon követhető, hogy mely szállítmány állatait mivel kezelték.

 • 10.

  Az Állatgyógyászati Oltóanyag Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet feladata a törzskönyvi dokumentációk szakmai véleményezése, az előállítók és a készítmények ellenőrzésében való részvétel, valamint a takarmányok minőségi ellenőrzése.

 • 11.

  Magyarország évtizedek óta exportál az Európai Unió tagországaiba állati eredetű élelmiszereket, tehát a közösségi követelmények ismertek a magyar hatóság és az előállítók előtt.

 • 12.

  A pulykák blackhead betegsége elleni védekezés nem kötelező, minden tenyésztő maga dönti el, hogy vállalja-e az elhullás kockázatát, vagy sem.

Az érintett termékek

 • 13.

  A baromfi állományok különböző fertőző betegségeknek vannak kitéve, ezért a tenyésztők a megelőzés érdekében különféle állatgyógyászati készítményeket kevernek az állatok takarmányába. A kokcidiosztatikus állatgyógyászati készítmények csoportjába tartozik a blackhead elleni gyógypremix is. A kokcidiózis a szárnyasokban gyakori kórkép, aminek főleg a hámszövetekben élősködő apró egysejtűek, a coccidiumok az okozói, amelyek a bélcsatornát, vagy a vesét támadják meg. A blackhead betegség a pulykák fertőző vakbél- és májgyulladásos megbetegedése, aminek következménye az agyi vérerek tágulása, azaz a pulykák fejének sötét elszíneződése - innen ered a betegség neve -, illetve a fejlődésben való visszamaradás vagy elhullás. Jelenleg két nifursol hatóanyagú készítmény van forgalomban a betegség megelőzésére. Korábban a gazdaságok a Dimetridasol hatóanyagot alkalmazták a betegség ellen, ami azonban 2002. június 30-tól betiltásra került. A betegség elleni védekezés nem kötelező.

 • 14.

  A versenyfelügyeleti eljárásban érintett Salfurid 50 DF import készítmény a pulykaállományok blackhead betegségének megelőzésére szolgál. Etetése takarmányba keverten napos kortól folyamatosan, a vágás előtti 14. napig javasolt.

 • 15.

  A termék kifejlesztője és gyártója a belga Solvay Pharmaceuticals Inc. vegyipari konszern. A készítmény nifursol hatóanyagot tartalmaz, amely vegyület olyan családhoz tartozik, amelynek több képviselőjét az elmúlt években a toxikológiai adatok hiányosságai miatt betiltottak. A különböző gyártási eljárással készült termékek különböző szennyezőket tartalmaznak és toxikológiai viselkedésük is különböző. Mivel az Európai Unióban csak a Solvay gyártási eljárással készült anyag toxikológiai viselkedése ismert és vizsgált, ott úgy döntöttek, hogy a másolat készítmények az emberi és állati egészséget veszélyeztetik, ezért használatuk tiltott.

 • 16.

  A Solvay Pharmaceuticals 2002. szeptember 12-én kapta meg a készítményre a forgalombahozatali engedélyt Magyarországon. Szóbeli megállapodás alapján a készítményt a Cherole Kft. importálja Magyarországra kizárólagosan. A kft. nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, azaz nincs patikája, a Medimpex Rt. gyógyszer nagykereskedő cégnél bérelt raktár- és gyógyszerész kapacitással végzi az értékesítést.

 • 17.

  Az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrzési Főosztálya (a továbbiakban: FVM), mint engedélyező hatóság mindössze két nifursol hatóanyagú készítménynek a Salfurid 50 DF (törzskönyvi száma: 1330/2002) és a Dufursal 300 (törzskönyvi száma: 1332/2002) elnevezésű szernek adott forgalombahozatali engedélyt 2002. szeptemberében. A Salfuridban 50 %-ban található meg nifursol hatóanyag, míg a Dufursal-ban 30 %-ban. A két hatóságilag engedélyezett gyógypremixet nem lehet helyettesíteni más készítménnyel.

 • 18.

  Az Európai Közösség 1756/2002 számú Tanácsi Rendeletének hazai átvétele miatt a fenti engedélyek csak 2003. március 31-ig szóltak, mivel a rendelet március 31-i hatállyal törölte a nifurzolt a forgalomban lévő hatóanyagok közül. Így a két termék forgalomba hozatali engedélye ugyanezen hatállyal lejárt. Mivel azonban a pulykák blackhead betegsége ellen más engedélyezett szer nincs, a készítmények további 6 hónapon keresztüli felhasználását engedélyezte az FVM azzal az indoklással, hogy a betegség más módon történő megelőzésére való átállás nehézségei miatt az átmeneti időszakban a nifursol további alkalmazása szükséges.

 • 19.

  Korábban a Dimetridasol hatóanyag volt forgalomban a blackhead betegség ellen, amit 2002. június 30-án tiltottak be, további 90 nap türelmi határidővel, de ez alatt az idő alatt Dimetridasol hatóanyagú gyógypremixet tilos volt felhasználni. Dimetridasol tartalmú egyéb termék még használható volt.

 • 20.

  A Pulykaszövetség arról adott tájékoztatást, hogy az export minőségéért elsősorban a termelő és az ellátó állatorvos felel. Az általa kiállított minőségi papírok alapján adja meg a hatósági állatorvos az export engedélyt. Előadta, hogy a két hatóságilag engedélyezett gyógypremixet nem lehet más készítménnyel helyettesíteni, és ismertette a legfőbb pulykatenyésztő és feldolgozó gazdaságokat. Véleménye szerint a pulykahús közel 50 %-a került exportra 2002-ben.

A piac szabályozása az EU-ban

 • 21.

  Állati eredetű termékek tekintetében árucsoportonként részletes import feltételeket fektetett le az Európai Unió minden, a közösségbe ilyen árut szállítani kívánó ún. harmadik országra, melyben az import állategészségügyi követelményeit, a szükséges garanciákat sorolja fel, valamint a szállítmányt kötelezően kísérő állategészségügyi bizonyítvány mintáját mutatja be.

 • 22.

  A 96/51/EK irányelv 9. cikke kizárja az Európai Unióban nem regisztrált adalék használatát a takarmányban, így az azzal etetett állat húsának kereskedelmét.

 • 23.

  Az 1999. november 17-i L 296-os számú Hivatalos Lapban jelent meg az a 2430/1999/EK számú 1999. november 16-i EK Bizottsági Rendelet, amely bizonyos táplálékba keverhető kokcidiosztatikumok és más orvosi anyagok csoportjába tartozó adalékanyagok jóváhagyását összekapcsolja a forgalomba hozatalért felelős jogi személlyel. A mellékletben meghatározott jogi személyt, amely elsőként jegyzett be nifursol tartalmú készítményt és kapott jogosítványt a forgalmazásra, felruházza azzal a joggal, hogy a hozzájárulása nélkül tíz éven keresztül más ne juthasson hozzá az elsőként bejegyzett védjegyhez. A nifursol hatóanyagú Salfurid 50 DF elsőként bejegyzett gyártója és a forgalombahozatalért felelős a Solvay Pharmaceuticals BV.

 • 24.

  A 70/524/EGK irányelv a táplálékba keverhető adalékokról kizárja, hogy az emberi és állati egészséget veszélyeztető gyenge utánzatai bizonyos takarmány adalékoknak felhasználhatók legyenek a közösség országaiban.

Az eljárás során vizsgált magatartás

 • 25.

  Az eljárás alá vont a Salfurid 50 DF elnevezésű gyógypremix-szel való piaci megjelenést megelőzően 2002. augusztus 5-i dátummal egyoldalas körlevelet küldött potenciális partnereinek, amelyben árajánlatot tesz a készítmény szállítására, illetve az alábbi tájékoztatást adja:

 • 26.

  "Az Európai Unióban csak a Solvay által gyártott 50%-os nifursol tartalmú Salfurid készítmény engedélyezett. Nem engedélyezett más gyártó által előállított nifursol hatóanyag forgalmazása, ill. az azzal kezelt pulyka készítmények kereskedelme" ... "Fentieken túlmenően olyan helyzetet kívánunk fenntartani, amelyben pontosan visszakövethető, hogy egy bizonyos állomány kezelésére Salfurid készítményt használták-e? Ennek az esetleges reklamációk vagy exportszállítmányok Uniós megfelelésének bizonyítása esetén lehet jelentősége. Ezért cégünk mint a Solvay cég magyarországi forgalmazója csak azoknak a partnereknek szállít a Salfurid 50 DF-ből, akik kizárólag ezt a készítményt vásárolják."

 • 27.

  Az eljárás alá vont 9 vállalkozást jelölt meg, akik a körlevélből kaptak: Agrokomplex C.S. Rt., Bábolna Takarmányipari Kft., Cargill Animal Nutrition, Debreceni ISV Rt., Hendrix Környe Kft., Pannon Gabona Rt., Saga Foods Rt. Zala Cerealia Kft., Swift International Hungary Kft.

A vevők/felhasználók bemutatása

 • 28.

  Magyarországon számos vállalkozás foglalkozik takarmánygyártással és forgalmazással, a vizsgáló által megkeresett legjelentősebbek az alábbiak.

 • 29.

  A Bábolna Takarmányipari Kft. (Nagyigmánd). Mindkét terméket alkalmazza, a körlevélről nem szerzett tudomást.

  • -

   Az Agrokomplex C.S. Rt. (Zichyújfalu) megkapta ugyan a körlevelet, de a levélben foglaltakat nem tartották figyelemre méltónak, mert mindkét készítmény rendelkezett a forgalmazáshoz szükséges hatósági engedéllyel. Salfuridot eddig még nem használtak.

  • -

   A Cargill Animal Nutrition (Budaörs) a Cherole Kft-vel évek óta nincs üzleti kapcsolata, Salfuridot nem értékesít.

  • -

   A Hendrix Környe Kft. (Trouw Nutrition Hungary Kft. - Környe) megkapta a Cherole Kft. körlevelét, de jelenleg nincs üzleti kapcsolatuk, a Salfurid készítményt nem használják.

 • 30.

  Az összes feldolgozott pulykahús 65 %-át az alábbi három vállalkozás állítja elő.

  • -

   A Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt. (Szarvas) Kelet-Magyarország legnagyobb zártrendszerű pulyka integrációja -, tevékenysége magába foglalja a takarmánykeverést is. Jelenleg a 125 ezer tonna Magyarországon előállított pulykahús közel egynegyedét állítják itt el. Termelésünk 60 %-át belföldön, 40 %-át pedig export piacokon értékesítik. A takarmányba Dufursal 300 gyógypremixet kevernek.

  • -

   A több mint kétszáz éves múlttal és hagyományokkal rendelkező Bábolna Részvénytársaság az ország egyik legrégebbi mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalata. A Bábolna Rt. a vertikális integráción keresztül a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar csaknem teljes vertikumában jelen van ágazataival a tojóhibrid-, a brojler- és a víziszárnyas tenyésztés, a növénytermesztés és az arra épülő takarmány-, premix- és takarmánykiegészítő gyártás, stb. révén. A kecskeméti és békéscsabai baromfifeldolgozó üzem jelenleg évi közel 60 ezer tonna élőállatot dolgoz fel. A Dufursal 300 gyógypremixet keverik a pulykatakarmányba, a takarmányozási menedzser ismeretei szerint a Salfurid országos forgalma mindenképpen 50 % alatti, mivel a gazdaságok elsősorban a Dufursal adalékanyagot alkalmazzák.

  • -

   A SáGa Foods Rt. (Sárvár) a pulykaneveléstől egészen a késztermék értékesítésig mindent magába foglaló tevékenységet folytat. E folyamat részei a saját baromfitelepek és takarmánykeverők, a legnagyobb fejlesztésnek számító feldolgozó üzem. A körlevelet megkapta, a szóbeli tárgyalásokon is szankciókat helyezett kilátásba a Cherole Kft., amennyiben nem az általuk forgalmazott terméket használja a vállalat, de üzleti kapcsolat nem jött létre, nem vásároltak a Salfurid 50 DF készítményből, továbbra is Dufursalt alkalmaznak. A Salfurid felhasználásának arányát kb. 1 %-ra tették az összes országos felhasználáson belül.

Az érintett piac forgalma

 • 31.

  Becslések szerint Magyarországon a 2002. évben hizlalt kb. 10 milliós pulykaállomány takarmány szükséglete 250.000 - 280.000 tonna táp volt. Egy tonna táp kb. 50 gramm hatóanyagot tartalmaz, így az előző évi takarmány mennyiséghez kb. 12,5 tonna gyógyszer hatóanyag bekeverésére volt szükség.

 • 32.

  A szóban forgó hatóanyagú gyógypremixből az eljárás alá vont becslése szerint 20-25 tonna került értékesítésre 2002-ben, míg a konkurens termék forgalmazója szerint 12-15 tonna.

 • 33.

  A Cherole Kft. 2400 kg Salfurid 50 DF behozatalára kapott importengedélyt az FVM-től, ebből a mennyiségből az eljárás megindításáig mindössze 125 kg-ot értékesített.

 • 34.

  A versenytárs Dufursal 300 gyógypremixből értékesített mennyiség 2002-ben kb. 6-7,5 tonna volt a forgalmazó állítása szerint. Mivel a Dufursal nifursol tartalma alacsonyabb, ezért ezt a készítményt vélhetően nagyobb arányban kell keverni a takarmányhoz, mint a Salfuridot, azonban az éves becsült forgalmi adatból kiindulva a vizsgáló arra következtetett, hogy az állítólagosan eladott mennyiség közel kétszeresét kellett hogy értékesítse a versenytárs, illetve a 2002. évi országos forgalmi adat vélhetően a Dimetridazolból értékesített mennyiséget is tartalmazza.

II.

Jogi értékelés

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

 • 35.

  A Tpvt. 21. § szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen:
  "c) indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától;
  f) az áru szolgáltatását, átvételét más áru szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához;
  g) azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén az üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni, ...;
  j) a versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni, vagy gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni."

Az érintett piac meghatározása

 • 36.

  A gazdasági erőfölény megállapításának kiindulópontja az érintett piac meghatározása. Ennek célja egy olyan áru vagy szolgáltatáskör, illetve földrajzi térség meghatározása, amelyben értékelni lehet az adott vállalkozás üzleti magatartásának versenyre gyakorolt hatását. A Tpvt. 14. § (1) bekezdése szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés szerint a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. A (3) bekezdés a földrajzi piac meghatározásához ad támpontokat: földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 37.

  Az ügyben érintett termékpiac a pulykák blackhead betegségének megelőzésére Magyarországon használt és engedélyezett készítmények. E piacon két termék szerepel, a Salfurid 50 DF készítmény és a Durfursal 300. Elméletileg felvethető egy ennél szűkebb piacmeghatározás, tekintettel a magyar és az uniós piac eltérő szabályozási környezetére. Tényszerűen azonban az a helyzet, hogy a közös piacra is termelő vállalkozások nem tesznek különbséget a között, hogy a pulykát hol fogják értékesíteni. Nem lehet azt mondani, hogy az értékesítés helyétől függően más-más készítményt használnának.

 • 38.

  Az érintett földrajzi piac legszűkebben Magyarország teljes területe, ugyanis a vizsgált körlevél az ország különböző régióiban elhelyezkedő takarmánygyártó vállalkozásokhoz jutottak el, továbbá az állatgyógyászati készítmények forgalmazása országos gyógyszer-nagykereskedelmi cégeken keresztül történik.

A gazdasági erőfölény hiánya

 • 39.

  A Tpvt. 22. § (1) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

 • 40.

  A megkeresett legjelentősebb takarmánygyártó és forgalmazó vállalkozások, valamint a legjelentősebb pulykafeldolgozó üzemek azt erősítették meg, hogy a Salfurid DF 50 készítményt ismerik, de többnyire az olcsóbban beszerezhető Dufursal 300 gyógypremixet alkalmazzák. A két forgalomban lévő gyógypremix értékesítési adatainak összehasonlítása alapján kimondható, hogy az eljárás alá vont sem a körlevél megírásakor, sem az értékesítés megkezdésekor nem rendelkezett erőfölényt megalapozó piaci részesedéssel a versenytársával szemben. Az FVM által kiadott egyszeri importengedélyben szereplő mennyiség mintegy egyharmada annak a mennyiségnek, amelyet a versenytárs a Dufursol 300 gyógypremixből 2002-ben értékesített. A ténylegesen értékesített mennyiség (125 kg) alapján az eljárás alá vont piaci részesedése a nifursol hatóanyagú gyógypremixek 2002. évi magyarországi becsült forgalmában - amelyhez vélhetően a 2002. első félévében még forgalomban lévő Dimetridazol készítmény is hozzájárult - elhanyagolható mértékű.

 • 41.

  Az a tény, hogy a gazdaságokban inkább az olcsóbb Dufursal - amely az unióban valóban nem engedélyezett készítmény - alkalmazása terjedt el, a vizsgálati jelentés szerint azzal magyarázható, hogy az EU külső határán végzett állategészségügyi ellenőrzéskor annak a követelménynek kell megfelelni, hogy ne legyen kimutatható maradékanyag a feldolgozott készítményekben, aminek úgy lehet eleget tenni, hogy Magyarországon a vágás előtti 14. napig adagolják a gyógypremixet a pulykatakarmányhoz, tehát a vágás idejére várhatóan kiürül az anyag a pulykák szervezetéből.

A valószínűsített visszaélés

 • 42.

  A Tpvt. 21. § alapján egy gazdasági erőfölényben levő vállalkozás akkor marasztalható el az üzleti kapcsolat létrehozásától/fenntartásától való elzárkózás miatt, ha:

  • -

   megtagadja az üzletkötést, vagy a meglévő kapcsolatot megszünteti, illetve annak fenntartását irreális feltételhez köti,

  • -

   azon túlmenően, hogy konkrét vállalkozást érdeksérelem ér, a piacon folyó versenyre, annak hatékonyságára érezhetően negatív hatással jár és

  • -

   nem tudja az elzárkózást objektív, üzletileg ésszerű indokkal megmagyarázni.

 • 43.

  A Versenytanács szükségesnek tartja jelezni, hogy jelen esetben nem a visszaélés hiánya, hanem a gazdasági erőfölény fenn nem állása miatt tervezi az eljárás megszüntetését. Ha egy erőfölényes vállalkozás olyan magatartást folytat, amely a jelen esetben ismertetett módon egy versenytárs kiszorítására irányul, akkor is visszaélésnek minősíthető, ha az végül is nem vezet sikerre. Amennyiben az eljárás alá vont a jövőben jelentős piaci erőre tenne szert, úgy a piacon legitim módon szereplő versenytárs kiszorítására tett lépései megsérthetik a Tpvt. 22. §-t, ami tiltáshoz és jelentős mértékű bírság kiszabásához vezethet.

Versenykorlátozó megállapodások tilalma

 • 44.

  A Tpvt. 11. § tiltja a vállalkozások közötti versenykorlátozó megállapodások megkötését. E tilalom nem csak a versenytársak közötti összejátszásokra, hanem az egymással vertikális kapcsolatban levő vállalkozásokra is kiterjed. Jelen esetben azonban nem lehet e szakasz megsértését az eljárás alá vontnak felróni, mivel közte és más tőle független vállalkozás között nem jött létre sem kifejezett, sem hallgatólagos megállapodás, amely a verseny korlátozásával, torzításával járt volna.

 • 45.

  A Versenytanács határozatát az ügyfél kérelmére tárgyaláson kívül hozta meg. A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2003. október 14.