Vj-108/2003/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  a Philip Morris Magyarország Cigarettagyártó és Kereskedelmi Kft. (Eger) mint I. rendű, és

 • -

  a Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. (Debrecen) mint II. rendű eljárás alá vontakkal

szemben versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálata a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhető a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához benyújtandó, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgálat indítása

 • 1.

  A vizsgálat előzményét képező bejelentés révén a GVH tudomására jutott, hogy egyes cigarettát helyettesítő vágott dohányt, illetve egyéni cigaretta készítéséhez szükséges eszközöket és szivarokat gyártó vállalkozásoknak nehézségei támadtak a termékeik nagykereskedelmi értékesítésének terén. Hosszabb ideje nem tudtak nagykereskedelmi megállapodást kötni azon korábbi forgalmazóikkal, amelyek a Philip Morris Magyarország (PMHU) Kft-vel kizárólagos forgalmazási megállapodásokat kötöttek. A cigaretta-helyettesítő termékek saját nagykereskedelmi forgalmazása nyereségesen - a gyártó vállalkozások része szerint - nem lehetséges. A veszteségességet a PMHU és hét nagykereskedelmi vállalkozás között - a GVH által mentesített - kizárólagos forgalmazási megállapodás azon paragrafusa okozza, amely szerint A PMHU nagykereskedői a cigaretta-helyettesítő termékeket csak elkülönítve és külön nyilvántartással forgalmazhatják.

 • 2.

  A bejelentés szerint a PMHU és a Reemstma egymással olyan titkos megállapodást kötött, amely a korábban más gyártók és importőrök számára nyitva álló nagykereskedelmi csatornákat kisajátította. Továbbá, a PMHU kizárólagos forgalmazói csak azért forgalmazzák a Reemstma termékeit is, hogy azt a látszatot keltsék, mintha a fent említett kizárólagos forgalmazási megállapodások nem korlátoznák a versenyt. Erre utal a bejelentés szerint az, hogy tudomása szerint a PMHU nagykereskedelmi csatornáit a Remstma nem csak cigaretta és szivarka, hanem más, dohányipari termékek és melléktermékek forgalmazására is felhasználhatja, ami által tisztességtelen versenyelőnyre tesz szert a bejelentő és más hasonló kisebb méretű gyártókkal.

 • 3.

  A bejelentéssel kapcsolatban felmerült, hogy a GVH vizsgálja újra a megállapodások egyedi mentesíthetőségét mérlegelve a piacon meglévő hasonló megállapodások kumulatív hatásait is, és ezzel kapcsolatban mérlegelje a Tpvt. 16/A. § (2) bekezdésének alkalmazhatóságát.

 • 4.

  A GVH vizsgálatot indító határozatában az áll, hogy a vizsgálat a Tpvt. 11. §-a, illetve a 21. § i) és j) pontjába ütközően jogsértő magatartás vélelme miatt indult. Az indoklás szerint a vizsgálat a 11. §-sal kapcsolatban arra terjed ki, hogy a Remstsma vajon jogszerűen használhatja-e a PMHU nagyker. hálózatát a cigaretta-helyettesítők forgalmazására is, vagy emögött valamilyen titkos versenykorlátozó megállapodás húzódik meg. A 21. §-al kapcsolatban az indoklás a PMHU és a Remstma "közös fellépés"-ének lehetőségéről tesz említést, amelynek célja a versenytárs piacra lépésének megakadályozása, illetve számára indokolatlanul versenyhátrány okozása. A vizsgálat 2003. június 23-án indult meg.

II.

A felderített tényállás

 • 5.

  A PMHU-val kizárólagos forgalmazási megállapodásokat kötött nagykereskedők az egyéb gyártókkkal való kapcsolatokra, illetve annak változásaira vonatkozó kérdésekre előadták az alábbiakat:

  • a.

   Hungartabac - tobaccoland Rt.

   • -

    2002. januárjában (a PMHU-val kötött megállapodást megelőzően) a cigaretta forgalmazásának 61,7 %-át a PMHU, 38,3 %-át más gyártók (túlnyomórészt a Reemstsma) termékei tették ki;

   • -

    a PMHU-val kötött megállapodást követően földrajzilag koncentrálta a tevékenységét, de megtartotta egyéb termékeinek választékát, egyéb gyártókkal való kapcsolatait nem változtatta meg;

   • -

    jelenleg is forgalmazza egyéb gyártók dohány melléktermékeit, ill. -helyettesítőit;

   • -

    a nem PMHU termékek forgalma jelenleg az összforgalom 40 %-át teszik ki;

   • -

    a PMHU-val kötött megállapodást követően nem volt olyan gyártói megkeresés, amelyet visszautasítottak volna;

   • -

    az országos hálózattal rendelkező kiskereskedelmi láncok közvetlenül a gyártóktól vásárolnak.

  • a.

   Aranyfüst Kft.

   • -

    a PMHU-val kötött megállapodás után nem módosította korábbi tevékenységét, forgalmának 62 %-át a PMHU, 37 %-át a Reemstma, 1 %-át az Altadis termékei teszik ki;

   • -

    gyártói megkeresés azóta nem volt felé nagykereskedelmi forgalmazás céljából, ha forgalmazási ajánlattal megkeresnék, akkor a fizikai (kapacitás) korlátai figyelembevételével mérlegelné annak elfogadását;

   • -

    számos olyan kereskedelmi csoportosulásról van tudomása, amelyek ugyanazt az üzletkört szolgálják ki, mint amit a PMHU és a szerződött nagykereskedők.

  • a.

   LE-SIKER Kft.

   • -

    2001. szeptemberéig a BAT-tal is volt üzleti kapcsolata, amelyet ez utóbbi szakított meg, mert saját elosztási hálózatot alakított ki;

   • -

    a tevékenységén a PMHU-val 2002-ben kötött szerződés nem változtatott, a gyártói kapcsolatok terén módosulást nem jelentett;

   • -

    jelenleg a PMHU termékei mellett csak a Reemstma termékeit forgalmazza;

   • -

    a PMHU-szerződés megkötése óta gyártó cég forgalmazási megállapodás megkötése céljából nem kereste meg, ilyen kapcsolatok létesítésére nyitott a hatályos jogszabályok és szerződési kötelezettségek figyelembevétele mellett.

  • a.

   VIMPEX Kft.

   • -

    a PMHU-val kötött megállapodást megelőzően - a dohányáruk mellett - egyéb cikkek (ital, papír, édesség, kozmetika, vegyi áruk, stb.) forgalmazásával is foglalkozott, amelyek összforgalmának kb. 8 %-át tették ki;

   • -

    a PMHU-szerződés megkötését követően annyi változott, hogy a korábbi egy helyett két disztribúciós rendszert működtet, az első csak cigarettát és szivarkát, a második rendszer minden egyéb áru forgalmazására szolgál, ez utóbbiból felhagytak a viszonylag kis fajlagos nyereséget termelő vegyi áruk, kozmetikai cikkek, valamint több féle édesség forgalmazásával, az egyéb áruk forgalma jelenleg kb. 20 %-a az összes forgalomnak;

   • -

    jelenleg a PMHU termékein kívül számos más gyártó dohányáruit is forgalmazza (Reemstma, Altadis, Austria Taba, Róna Kft.);

   • -

    a PMHU-szerződés megkötést követően a Róna Kft megkeresését elutasították egy újonnan forgalomba hozott szivarka, illetve cigaretta (CLUB) forgalmazására; a Róna Kft dohány melléktermékeinek forgalmazására érvényes szerződésük volt, amely nem terjedt ki cigaretta, ill. szivarka forgalmazására; az elutasítás indoklásában kitértek a PMHU-szerződésnek azon kikötésére, amely tiltja számukra, hogy olyan gyártó cigarettájának forgalmazását, amely ilyen irányú forgalmának több mint 10 %-át közvetlenül juttatja el a kiskereskedőkhöz, a Róna Kft-nak pedig saját nagykereskedelmi rendszere (Róna-tabak Kft.) volt, amely az ország kb. 50 %-át fedte le;

   • -

    részben elutasították a Reemstma megkeresését is egyéb dohánytermékeinek forgalmazására a második rendszerben; azt azzal indokolták, hogy ebben a második disztribúciós rendszerben a Róna Kft-vel közösen felállítottak egy, a PMHU-vel kidolgozotthoz hasonló kizárólagos forgalmazási rendszert, aminek egyik kikötése szerint a Reemstma termékeinek forgalmazásához a Róna Kft. hozzájárulása volt szükséges, amelyet az utóbbi nem adott meg; a Róna Kft csak olyan Reemstma termékek forgalmazásához járult hozzá, amely legalább 20 %-al volt drágább a Róna legdrágább azonos kategóriájú termékénél;

   • -

    a VIMPEX Kft. nyitott minden olyan cigaretta és szivarka nagykereskedelmi forgalmazására, amelynek a gyártója nem végez 10 %-nál nagyobb hányadban közvetlen saját disztribúciós tevékenységet;

   • -

    a PMHU-val szerződést kötött nagykereskedőkön kívül több lehetőség is van egy kisebb méretű dohánygyártó termékeinek forgalmazására:

    • =

     jelenleg kb. 120 dohányárú nagykereskedésére szóló jövedéki engedéllyel rendelkező cég (többségük italnagykereskedő) van, több száz kiszállító gépjárművel;

    • =

     az országos hálózattal rendelkező kiskereskedelmi láncok felé való közvetlen értékesítés;

    • =

     egyéb dohány-nagykereskedők (Olasz és Tsa Bt, Adrien trade-coop Kft, Cigar tower-magyar szivarforgalmazó Kft, Gold Filter Kft., ...)

 • 6.

  A GVH megkeresésére hazai dohánytermék nagykereskedő cégek nyilatkoztak az értékesítési rendszerükről, illetve értékesítési lehetőségeikről:

  • a.

   Tobacco Trading International,

   • -

    a társaság gyártási tevékenységet nem végez, csak egyéb dohánytermékeket forgalmaz, a nagyker. forgalmának 96 %-a import, belföldi szállítói az Interbrands Kft, a Fumexi Kft, a Finn Kft és a Róna Kft., forgalma jelentős részét néhány nagykereskedelmi partner közvetítésével realizálja;

   • -

    egy új termék bevezetésével kapcsolatban előadta, hogy ha egy termék jó, ismert, "nagykereskedelmre érett", azaz a megfelelő forgási sebesség biztosított, úgy nem okoz nehézséget független nagykereskedőkkel üzleti kapcsolatot létesíteni;

   • -

    e tekintetben a nehézséget elsősorban az okozza, hogy a kereskedelmi árrés nagyon alacsony, saját üzemeltetésű szállítási apparátus létrehozása költséges, a jövedéki termékek adminisztrációja rendkívül komplikált, a finanszírozási igény magas; a nagykereskedelemben elérhető nyereség igen szerény.

  • a.

   Fumex Cigar Kft,

   • -

    importból beszerzett prémium és kommersz szivarok értékesítését területi képviselői és egy futárszolgálati kft segítségével végzi az ország egész területén.

  • a.

   Inter-Brands Kft,

   • -

    a társaság kizárólag dohánytermékek és kiegészítők kis- és nagykereskedelmével foglalkozik, forgalmának 90 %-a import;

   • -

    értékesítési rendszerében 6 terítő és egy külső szállító vesz részt.

 • 7.

  A vizsgálat újólag megkereste a bejelentést tevő vállalkozást, amely azonban semmiféle bizonyítékot nem tudott szolgáltatni a megismételt állításainak alátámasztására. A neve elhallgatását kérő bejelentő kérte továbbá a nyilatkozatának bizalmas kezelését is. Mivel a nyilatkozat tartalma az eljárás kimenetelét érdemben nem befolyásolja, a Versenytanács - a vállalkozás kérésének helyt adva - a nyilatkozatát üzleti titokká nyilvánította.

III.

Az eljárás alá vont nyilatkozata

 • 8.

  Az I. rendű eljárás alá vont nyilatkozatában (Vj-108/2003/3.) kijelentette, hogy a PMHU és a Reemstma között semmiféle megállapodás nincs. Téves a versenyfelügyeleti eljárás indító határozatának azon megállapítása, hogy a "PMHU kizárólagos nagykereskedelmi csatornáit a Reemstma Kft. is használhatja a PMHU-val kötött megállapodás alapján."

 • 9.

  A PMHU-nak nincsenek információi arról, hogy a Reemstma milyen megállapodásokat kötött termékei forgalmazására. A GVH által mentesített kizárólagos értékesítési rendszerben résztvevő nagykereskedők nem tekinthetők a PMHU kizárólagos nagykereskedőinek, mivel a megállapodások szerint a nagykereskedők más gyártó termékeit is forgalmazhatják bizonyos feltételek esetén. A termékelosztási rendszer tehát nem a "PMHU kizárólagos kereskedelmi csatornája".

 • 10.

  A PMHU és a Reemstma együttes fellépésére vonatkozó feltételezés minden alapot nélkülöz.

 • 11.

  Kéri, hogy a GVH az eljárást törvénybe ütköző magatartás hiányában szüntesse meg.

IV.

Jogi értékelés

 • 12.

  A vizsgálat a PMHU és a Remstma között semmiféle (titkos vagy nyilvános) megállapodásra nem derített fényt. Megállapította viszont azt, hogy a PMHU és a hét nagykereskedő közötti kizárólagos forgalmazás nem zárja ki azt, hogy a nagykereskedők a PMHU termékein kívül egyéb gyártók termékeit is forgalmazzák. Ezeket a csatornákat a Remstma (vagy más gyártók) külön erre vonatkozó megállapodás nélkül is igénybe vehetik.

 • 13.

  A cigaretta-helyettesítő, illetőleg az egyéb dohánytermékek elkülönített nyilvántartási és lebonyolítási rendszerére vonatkozó szerződéses kikötés indokoltsága azon alapul, hogy a jövedéki termékekre vonatkozó szigorú előírások betarthatók legyenek - elsősorban a feketekereskedelem visszaszorítása érdekében.

 • 14.

  A Versenytanács a PMHU és a hét nagykereskedő közötti kizárólagos forgalmazási megállapodásokat a VJ-167/2002/6. sz. határozatával egyedileg mentesítette 2004. december 31-ig. A vizsgálat arra is kiterjedt, hogy vajon a mentesített megállapodásoknak az a pontja indokolt-e, amely a saját nagykereskedelmi hálózattal és/vagy közvetlenül a kiskereskedelemnek értékesítő versenytársakra vonatkozóan fogalmaz meg kizáró rendelkezést. Eszerint, a PMHU nagykereskedői csak olyan cigaretta és szivarka gyártó cég termékeit forgalmazhatják, amelyek saját közvetlen kiskereskedelmi értékesítése nem haladja meg a teljes értékesítésének tíz százalékát. Ez a kitétel azon versenytársak kizárására irányul, amelyeknek van saját terítési hálózatuk (elsősorban a BAT és a V.Tabac). A Remstmának saját terítési hálózata nincs, ezért a PMHU nagykereskedők a Remstma cigaretta termékeit forgalmazhatják anélkül, hogy megsértenék a PMHU-val kötött megállapodásokat. A saját terítő hálózattal rendelkező versenytársak kizárása ésszerű reakció és része a dohánynagykereskedelmi piac több éve megkezdődött átrendeződési folyamatának, amelynek során az ágazatban jellemzővé vált a gyártók által működtetett nagykereskedelmi tevékenység.

 • 15.

  A dohánynagykereskedelemben jelenleg is 40-50 vállalkozás működik, amelyek alapján megállapítható, hogy a bejelentő számára más (a PMHU nagykereskedőin kívüli) nagykereskedelmi csatornák igénybevétele is adott.

 • 16.

  A dohánynagykereskedelmi piac átalakulása ellenére megállapítható volt, hogy a bejelentő állításával ellentétben a nagykereskedelmi csatornák nem zárultak be. A PMHU-val megállapodást kötő nagykereskedők nyilatkozatai szerint nem zárkóztak el további kereskedelmi kapcsolatok létesítésétől, és nem szakítottak meg korábbi üzleti kapcsolatokat. A bejelentőhöz hasonló helyzetű piaci szereplők nyilatkozata szerint a termékeik nagykereskedelmi értékesítése megoldott, részben a PMHU-val szerződött, részben más nagykereskedőkön, illetve saját tevékenység révén.

 • 17.

  Saját nagykereskedelmi tevékenységgel a bejelentő is megpróbálkozott. A bejelentő ezzel kapcsolatos nehézségei feltehetően elsősorban abból származtak, hogy kevés számú gépkocsival rendelkezett. A vizsgálat által megkérdezett nagykereskedők nyilatkozata alapján megállapítható volt, hogy egy saját irányítású nagykereskedelmi apparátus létrehozása és működtetése nem olyan megoldhatatlan feladat, amely miatt versenyfelügyeleti beavatkozás lenne szükséges.

 • 18.

  A Versenytanács megállapította, hogy a vizsgálat indító határozatában megjelölt bejelentésnek semmilyen alapja nem volt, puszta feltevésen alapult. A PMHU nagykereskedelmi megállapodásainak mentesíthetőségének "felülvizsgálatára" semmiféle indok és alap nem volt. A Versenytanács számos korábbi határozatában, de különösen a PMHU megállapodásait mentesítő határozatában világosan leszögezte, hogy a versenyfelügyeleti eljárás nem egy-egy vállalkozás versenyesélyeinek javítását célozza, hanem a hatékony verseny fenntartását.

 • 19.

  A dohánytermékek piacán végbemenő átalakulás következtében az ágazatban jellemzővé vált a gyártók által közvetlenül működtetett nagykereskedelem, amely - amint a Versenytanács a VJ-167/2002/6. sz. határozatában leszögezte - önmagában is növelheti a társadalmi jólétet. Továbbá, a kizárólagos forgalmazási megállapodások a márkákon belüli verseny csökkentése mellett növelik a márkák közötti verseny hatékonyságát. A fenti határozatában a Versenytanács megállapította, hogy a PMHU és a nagykereskedők közötti megállapodások csak azért nem feleltek meg az 55/2002. (III.26) Korm. rendeletnek, mert a Philip Morris piaci részesedése a belföldi eladásokban két százalékkal meghaladta a rendeletben meghatározott 30 %-os küszöbértéket. A mentesíthetőség minden egyéb tekintetben megfelelt a kormányrendeletben rögzítetteknek. A fenti eltérést a Versenytanács a Tpvt. 17. § (1) bekezdésében rögzített szempontok szerinti mérlegelés alapján olyannak ítélte, amely az egyedi mentesítést lehetővé teszi.

 • 20.

  A jelen ügyben eljárás alá vont vállalkozások a fent megjelölt versenyfelügyeleti eljárás során felderített információk szerint sem egyedi, sem közös erőfölényben nincsenek. E tekintetben a piacon a határozat kiadása óta semmilyen lényeges változás nem következett be.

 • 21.

  A fentiek alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a ) pontjában foglaltakra a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás Tpvt.-be ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el, ezért az eljárás folytatása nem indokolt.

 • 22.

  Az eljárás alá vont képviselője útján kérelmezte, hogy a Versenytanács érdemi határozatát tárgyalás mellőzésével hozza meg (Vj-108/2003/17. sz. irat). A Tpvt. 74. § (1) bekezdésére való tekintettel a Versenytanács jelen határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23.

  A határozat ellen a jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2004. február 12.