Vj-99/2004/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Klépierre SA. I. rendű;

 • -

  Ségécé SCS II. rendű; valamint

 • -

  Plaza Centers Management B.V. III. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a

 • -

  Nyíregyháza Plaza Ingatlanfejlesztő és Befektetési Kft.

 • -

  Szolnok Plaza Ingatlanfejlesztési Kft.

 • -

  Zalaegerszeg Plaza Ingatlanfejlesztési Kft.

 • -

  Miskolc 2002. Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft.

 • -

  GYR 2002. Kft.

 • -

  Debrecen 2002. Kft.

 • -

  Szeged 2002. Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft.

 • -

  CSPL 2002. Kft. IX. rendű;

 • -

  D2 Plaza Rt. X. rendű;

 • -

  Kanizsa 2002. Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft.

 • -

  KPSVR 2002. Ingatlanfejlesztési és Vagyonkezelő Kft.

 • -

  Plaza Centers Magyarország Management Kft.

kérelmezett - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a 2004. május 10-én az I. és II. rendű kérelmező, valamint a Plaza Centers Europe B.V. között létrejött Keretszerződés szerint

 • -

  az I. rendű kérelmező irányítást szerezzen az I-XII. rendű kérelmezettek;

 • -

  a II. és III. rendű kérelmező közösen irányítást szerezzen a XIII. kérelmezett felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A 2004. május 10-én kelt Keretszerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) a Klépierre SA, a Ségécé SCS és a Plaza Centers Europe BV (PCE BV) meghatározták együttműködésüket arra vonatkozóan, hogy a Klépierre SA megvásárolja az I-XII. rendű kérelmezett vállalkozás üzletrészei 100 százalékát a PCE BV-től, a Ségécé SCS pedig 50%-os részesedést szerez a Plaza Centers Magyarország Management Kft. (PCMM Kft.) üzletrészeiben a Plaza Centers Management BV-től (PCM BV).

 • 2)

  A Szerződés szerint a PCE BV vállalja, hogy a tranzakciót követően 10 éven át meghatározott területeken sem közvetlenül, sem közvetve nem tulajdonol, üzemeltet, működtet, irányít, illetve semmilyen egyéb módon nem kerül összefüggésbe bevásárlóközpontokkal, szórakoztató központokkal, illetve nagykereskedelmi központokkal. Ezek a területek a Duna Plaza és a Csepel Plaza 4 kilométeres körzete (kivéve az Óbudai sziget területét, illetve a Budapest, Andrássy út 25. és 57. sz. alatti épületeket), valamint az ún. regionális központokban (vidéki nagyvárosokban) létesített bevásárlóközpontok 10 kilométeres körzete.

 • 3)

  A kérelmezők az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 4)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (5) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezők 2004. július 5-én teljesítették.

II.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások

 • 5)

  A Klépierre SA ingatlan beruházásra szakosodott vállalkozás. Tevékenysége kereskedelmi célú ingatlanok (bevásárlóközpontok, irodák. stb) tulajdonlása, bérbeadása, üzemeltetése, működtetése. Magyarországon nem rendelkezik sem ingatlan, sem másmilyen érdekeltséggel.

 • 6)

  A Ségécé SCS a Klépierre SA többségi tulajdonában álló - európai és francia bevásárlóközpontok és kereskedelmi bérlemények működtetésére és üzemeltetésére szakosodott - vállalkozás, mely szintén nem rendelkezik magyarországi érdekeltséggel.

 • 7)

  Az I-XII. rendű kérelmezettek és az általuk irányított vállalkozások Budapesten és Magyarország nagyobb városaiban lévő bevásárlóközpontok (plaza-k) vagyonkezelésével és üzemeltetésével foglalkoznak. 2003. évi együttes nettó árbevételük - az egymás közötti forgalom nélkül - meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 8)

  A hollandiai PCE BV az irányítása alá tartozó vállalkozások vagyonkezelésével foglalkozik. Magyarországon - a Klépierre SA részére értékesített vállalkozások mellett - további négy, bevásárló központot üzemeltető vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal.

 • 9)

  A szintén hollandiai PCM BV a PCE BV kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás, mely egyszemélyes tulajdonosa a PCMM Kft-nek. Mindkét vállalkozás a PCE BV tulajdonában lévő magyarországi vállalkozások részére nyújt üzemeltetési szolgáltatást.

III.

Az engedélyezési kötelezettség

 • 10)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel rendelkezik.

 • 11)

  Az 1) pont szerinti szerződés révén az előzőek alapján formálisan két összefonódás jön létre:

  • a)

   egyrészt a Klépierre SA egyedüli irányítást szerez az I-XII. rendű kérelmezettek felett, azok üzletrészei 100 százalékának megvásárlásával;

  • b)

   másrészt a PCM BV-nek a PCMM Kft. feletti eddigi egyedüli irányítása a Ségécé SCS-vel való közös irányítássá alakul át azáltal, hogy mindketten 50-50 százalékos üzletrész tulajdonosokká válnak. (Elvi állásfoglalások 58.)

 • 12)

  A Versenytanács a formálisan két összefonódásból álló tranzakciót egy összefonódásként vizsgálta, mert:

  • -

   egyrészt azok gyakorlatilag egyidejűleg kerülnek megvalósításra;

  • -

   másrészt a 11.b. pont szerint közös irányítóvá váló Ségécé SCS a 11.a. pont szerinti irányítást megszerző Klépierre irányítása alá tartozik, vagyis közvetetten 11.b. pont szerinti esetben is a Klépierre szerez irányítást.

 • 13)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódásokhoz szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

IV.

Az engedélyezés

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, porfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 16)

  A Klépierre SA és az irányítása alá tartozó Ségécé SCS semmilyen formában nincs jelen a magyar piacon, ezért az összefonódásnak horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek, illetve káros konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők, mert az irányítást átadó PCE BV is egy jelentős nemzetközi vállalkozás.

 • 17)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 18)

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a 2) pont szerinti kikötésre is. A Versenytanács álláspontja szerint ugyanis az abban foglalt, a PCE BV-t terhelő plaza üzemeltetési korlátozás - figyelemmel annak szűk földrajzi kiterjedtségére - csak formálisan korlátozza a versenyt. Annak valójában inkább pozitív jóléti hatásai valószínűsíthetők azáltal, hogy a plazak-nak a fogyasztói igények kielégítése szempontjából kedvezőbb földrajzi elhelyezkedését segítheti elő, de azt semmiképpen sem akadályozza. Ezért a Versenytanács az adott esetben a korlátozás - általános esetben nem elfogadható - tízéves időtartamát sem tartotta kifogásolhatónak.

 • 19)

  A Versenytanács a 16) pontban és a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótták.

 • 21)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. július 20.