Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/014-011/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt AVIVA Életbiztosító Zrt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy az AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zrt. irányítást szerezzen az AVIVA Életbiztosító Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.