Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918*
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/21/2021.
Iktatószám: VJ/21-145/2021.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., KRID: 18098073), valamint a Dr. Virág Péter Ügyvédi Iroda (KRID: 18736382) által képviselt Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.) és a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., KRID: 18098073) , valamint a Dr. Virág Péter Ügyvédi Iroda (KRID: 18736382) által képviselt O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 83. 1. em.) eljárás alá vont vállalkozások ellen az üzletfelek megtévesztése tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

  1. a postai DM levélben, eDM levelekben, Facebook hirdetésben, Google display hirdetéssel és PR cikkekben 2020 júniusától 2021. május 31-ig megjelent kommunikációk megtévesztő módon népszerűsítették kedvezményesként, akciósként a pénzügyi ajánlat egyes elemeit, így különösen a POS-terminálok telepítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó díjakat, valamint a kereskedői jutalékot és annak mértékét, ezáltal az eljárás alá vont vállalkozások megsértették a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt magatartás megvalósításával a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében előírt tilalmat
  2. a 2020 júniusától 2021. május 31-ig megjelent szórólapokon, postai és elektronikus DM levelekben, Facebook hirdetésekben és bejegyzésekben, Youtube videótartalmakban, a fizetesipont.hu weboldalon, valamint sajtóhirdetésekben közzétett üzleti kommunikációk nem adtak tájékoztatást arról, hogy a kártyaelfogadás szolgáltatás igénybevételének feltétele az, hogy a Fizetési Pont Kft.-vel történő szerződéskötéssel egyidejűleg az üzletfelek szerződéses jogviszonyt létesítsenek és tartsanak fenn az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-vel fizetési számla vezetése és egyéb pénzforgalmi szolgáltatások tárgyában, ezáltal az eljárás alá vont vállalkozások a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósításával megsértették a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

II. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozásokat az általuk vállalt alábbi intézkedések teljesítésére:

  1. A „Lottózó kampány” (2020. június 26. – 2020. szeptember 1. között a magyarországi lottózók részére elérhető ajánlat), a „Szolidaritási akció” (2020. március 18. – 2020. augusztus 31. között szerződést kötött új ügyfelek részére elérhető ajánlat), a „Veletek vagyunk” (2021. április 7. – 2021. május 31. között szerződést kötött új ügyfelek részére elérhető ajánlat), valamint a „Szerződj most, fizess januártól!” (2020. november 1. – 2020. december 31. között szerződést kötött új ügyfelek részére elérhető ajánlat) kampányokban szerződést kötött azon üzletfeleik részére, amelyekkel a Gazdasági Versenyhivatal ügyzáró határozatának kézhezvételének időpontjában a társaságok szerződéses kapcsolatban állnak, a Gazdasági Versenyhivatal ügyzáró határozatának kézhezvételét követő 30 napon belül üzletfelenként 8000 Ft értékű jóváírást teljesítsenek az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-nél vezetett számlájukra, amely összeget az üzletfelek szabadon felhasználhatnak.
  2. A 8000 Ft-os jóváírásról az üzletfeleknek küldjenek e-mail értesítést a Gazdasági Versenyhivatal ügyzáró határozatnak a társaságok általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, amelyben hangsúlyos módon utalnak arra is, hogy e kompenzációra a VJ/21/2021. sz. versenyfelügyeleti eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal által előírt kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.
  3. Az előzőek szerinti intézkedéseket dokumentumokkal (pl. az utalási bizonylatok, értesítések másolataival) igazolják a Gazdasági Versenyhivatal felé a Gazdasági Versenyhivatal ügyzáró határozatának kézhezvételét követő 60 napon belül.

III. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy az eljárás alá vont vállalkozások alábbi magatartásai nem voltak jogsértőek, így

  1. az állami támogatásnak kizárólag a Fizetési Pont Kft. által telepített POS-terminálok tekintetében való elérhetőségéről szóló, 2020 júniusától 2021. május 31-ig közétett üzleti kommunikációkkal az eljárás alá vont vállalkozások nem valósították meg a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt magatartást és nem sértették meg a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében előírt tilalmat;
  2. az eljárás alá vont vállalkozások első DM levélben, 2020 júniusában nem hallgattak el jelentős információt az alapdíjra utalás mellőzésével, így nem valósították meg a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt magatartást és nem sértették meg a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

 A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar