Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/44/2022.
Iktatószám: VJ/44-17/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Szántó Tibor Ügyvédi Iroda (KRID: 19286622) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a VJ/56/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban kötelezővé tett vállalások teljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a VJ/56/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban kötelezővé tett vállalásait nem teljesítette maradéktalanul, ugyanis az előfizetők részére közzétett tájékoztatásokról szóló beszámolóját késedelmesen nyújtotta be a Gazdasági Versenyhivatal számára.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel 1.900.000 Ft (azaz Egymillió-kilencszázezer forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar