Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/135/2015.
Iktatószám: Vj/135-9/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. G.; 1126 Budapest, Kernstok Károly tér 8.) által képviselt Prohumán 2004 Kft. (1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban -  melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Profield 2008 Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.), a Zakor Sándor ügyvezető által képviselt Profólió Projekt Tanácsadó Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 50.) és a T. H. igazgatótanács elnök és D. R. igazgatótanács elnökhelyettes által képviselt Work Service S.A. [PL-53-413 Wroclaw, Gwiazdzista st 66.; kézbesítési megbízott: Ignácz Béla (1146 Budapest, Hungária körút 140-144.)] – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Work Service S.A. a Profield 2008. Kft. felett – annak jelenlegi közvetlen egyedüli irányítójával, a Profólió Projekt Tanácsadó Kft.-vel - közös közvetlen irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.