Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/139/2015.
Iktatószám: Vj/139-12/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. J.; 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt Deere & Company  (One John Deere Place, Moline, IL., 61265, Egyesült Államok) és John Deere Holding France 2 SAS (La Foulonnerie BP 11013 45401 Fleury-les-Aubrais CEDEX, Franciaország) kérelmezőknek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt Monosem Inc. (1101 Blake St. Edwardswille, KS 66111, Egyesült Államok), Ribouleau Monosem Société Anonyme á Directorie et Conseil de Surveillance (12, rue Edmond Ribouleau, 79240 Largeasse, Franciaország) és Compagnie Commerciale Ribouleau Société en Commandite Simple (15, rue Beaujon 75008 Paris, Franciaorazág) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy

  1. a Deere & Company közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Monosem Inc. felett, annak részvényei száz százalékának megvásárlásával, valamint

  1. a Deere & Company-tól nem független John Deere Holding France 2 SAS közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Monosem Inc.-től és egymástól sem független Ribouleau Monosem Société Anonyme á Directorie et Conseil de Surveillance és a Compagnie Commerciale Ribouleau Société en Commandite Simple felett, azok részvényei száz-száz százalékának megvásárlásával.

Budapest, 2016. január 14.