Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/141/2015.
Iktatószám:
Vj/141-57/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (képviseli: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda és Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda, 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen utca 1., korábbi elnevezése: Peugeot Hungária Gépjármű Importáló és Forgalmazó Kft.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi az P Automobil ImportKft.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

 1. A P Automobil ImportKft. – a jelen határozat kézhezvételét követő 30. naptól – minden olyan értékesíteni kívánt Peugeot termék vonatkozásában, ahol a fokozott igénybevétel lehetősége felmerül, folyamatosan egységes és egyértelmű tájékoztatást ad mind honlapján, mind a vonatkozó szerződéses dokumentumokban:

 1. a gépjármű fokozott igénybevételének körülményeiről,

 1. a gépjármű fokozott igénybevételének iratokban történő rögzítésének szükségességéről, és az elmaradás esetleges következményeiről,

 1. a gépjármű fokozott igénybevételének lehetséges (műszaki és szerződéses) következményeiről,

 1. a gépjármű fokozott igénybevétele esetén felmerülő (szükséges vagy ajánlott) szervizintervallum elmaradásának lehetséges (műszaki és szerződéses) következményeiről.

 1. A P Automobil Import Kft. közvetlenül és igazolható módon, elektronikus úton, e-mailben (ahol pedig e-mail cím esetlegesen nem áll a vállalkozás rendelkezésére, ott postai úton), a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül tájékoztatja az A) pont a)-d) alpontjaiban rögzített információkról a 2014 júniusától értékesített valamennyi Peugeot Boxer haszongépjármű vásárlóját, így flottánként tájékoztatja az összes tényleges üzemeltetőt, aki a szervizperiódus kérdésében döntő személynek minősül. A jelen pontban vállalt tájékoztatás keretében arról is információt ad a P Automobil Import Kft., hogy a tájékoztatásra a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárása keretében került sor, a korábban adott tájékoztatások korrigálása érdekében.

 1. A P Automobil Import Kft. – a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül – a Peugeot Boxerre vonatkozóan új katalógust bocsát ki, amelyben kiegészítő információ olvasható a garanciára vonatkozóan (különösen arra tekintettel, hogy az ajánlott szervizintervallumok milyen szerepet töltenek be).

 1. A P Automobil Import Kft. – a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül – tájékoztató körlevelet küld szét a márkakereskedéseinek azon kifejezett figyelemfelhívással, hogy a Peugeot Boxer és minden olyan értékesíteni kívánt Peugeot termék vonatkozásában, ahol a fokozott igénybevétel lehetősége felmerül, az értékesítésében résztvevő munkavállalók az új karbantartásra vonatkozó tájékoztatót még a gépjármű megvásárlása előtt, az első fogyasztói érdeklődés alkalmával kötelesek átadni a fogyasztóknak. Az A) pontban részletezett tájékoztatók átadásával egyidejűleg az írásos tájékoztatónak megfelelő tájékoztatást szóban is megadják valamennyi érdeklődő fogyasztó részére. A P Automobil Import Kft. a jelen pontban vállalt tájékoztatás keretében arról is információt ad a márkakereskedések részére, hogy a tájékoztatásra a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárása keretében került sor, a korábban adott tájékoztatások korrigálása érdekében.

 1. A P Automobil Import Kft. a fentiek teljesítését, illetve a teljesítés megkezdését (azon vállalások esetében, ahol a teljesítés folyamatos) részletesen dokumentálva a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé. [1]

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti azon magatartásokra nézve, miszerint

 • az eljárás alá vont elhallgatta azt a tényt, hogy amennyiben a vásárló nem a fokozott karbantartási ajánlásnak megfelelően szervizelteti a gépjárművet, akkor a gépjármű 4-5 éves korára jelentős szervizeltetési költség felmerülése várható, továbbá

 • az eljárás alá vont 2016 februárjától honlapján félreérthető, érthetetlen módon nyújtott tájékoztatást a fokozott karbantartás igénybevételének kötelező, illetve ajánlott jellegéről.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az igazolással kapcsolatos versenytanácsi elvárások az indokolásban lent részletesebb leírásra kerülnek.