Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/87/2015.
Iktatószám: Vj/87-5/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. Zs.; 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.) által képviselt HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.), a Bogsch Erik vezérigazgató által képviselt Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.), a dr. Hodász István Balázs vezérigazgató által képviselt Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.), a Nagy Miklós igazgatósági tag által képviselt Béres Gyógyszergyár Zrt. (1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.) és a Kerekes Csaba igazgatósági tag által képviselt MAGYAR GYÓGYSZER Vagyonkezelő Zrt. (8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky utca 8.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó un. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett annak üzletrészei száz százalékának megszerzésével.