Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/4/2016.
Iktatószám: Vj/4-10/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper (eljáró ügyvéd: dr. Sz. I.; 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt Orkla ASA (Nedre Skøyen, vei 26, 0213 Oslo, Norvégia) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az I. M. S. vezérigazgató által képviselt Hamé s.r.o. (Kunovice, Na Drahách 814, irányítószám 686 04, Cseh Köztársaság) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Orkla ASA közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Hamé s.r.o. felett.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71/A. § -ának (4) bekezdése alapján jelen határozat meghozatalára tekintettel a 2016. január 19-én kelt, Vj/4-4/2016. számú függő hatályú határozathoz nem fűződnek joghatások.

Budapest, 2016. február 5.