Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/17/2016.
Iktatószám: Vj/17-5/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvédek: dr. L. P. és dr. S. I.; 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt General Electric Company (3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT, 06828, USA) és GE Hungary Kft. (1044 Budapest, Váci út 77.) kérelmezőknek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Metem Corporation (700 Parsippany Rd., Parsippany, NJ, 07054, USA),  Metem International Corporation d/b/a MI Products Inc. (404 Union Blvd., Allentown, PA, 18109, USA), Metem Europe Kft. (2440 Százhalombatta, Iparos utca 9.), Union Blvd. Associates, LP (404 Union Blvd., Allentown, PA, 18109, USA), 700 Parsippany Associates, LP (700 Parsippany Rd., Parsippany, NJ, 07054, USA) és Split Rock Investments, LLC (700 Parsippany Rd., Parsippany, NJ, 07054, USA) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az egymástól nem független Metem Corporation; Metem International Corporation d/b/a MI Products Inc; Metem Europe Kft.; Union Blvd. Associates, LP; 700 Parsippany Associates, LP és Split Rock Investments, LLC „Metem fémmegmunkálási üzletága” a szintén egymástól nem független General Electric Company és a GE Hungary Kft. részévé váljon a felek között 2015. december 4-én kötött Eszköz Átruházási Megállapodás szerinti tartalommal.

Budapest, 2016. március 1.