Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám:B/1084-13/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6., eljáró ügyvéd: dr. H.B.Z.) által képviselt Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) bejelentőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványokat.

I. A Gazdasági Versenyhivatal a Center Veresegyház (2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 4.), Center Üröm (2096 Üröm, Dózsa György út 3152/1 hrsz.), Center Szada (2111 Szada, Dózsa György út 1.), Ferenciek tere (1053 Budapest, Ferenciek tere 2.), Cent Rákóczi út (1074 Budapest, Rákóczi út 48-50.), Remete (1028 Budapest, Máriaremetei út 1.) kiskereskedelmi üzlethelyiségek üzemeltetési jogának megszerzése tárgyában a Tpvt. 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a bejelentőnek igazolja, hogy a bejelentés alapján a Tpvt. 70. § (1b) bekezdése szerint az összefonódás vizsgálatának elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

II. A Gazdasági Versenyhivatal a CBA-Aranyherceg (1054 Budapest, Arany János u. 27-29.) kiskereskedelmi üzlethelyiség üzemeltetési jogának megszerzése tárgyában a Tpvt. 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a bejelentőnek igazolja, hogy a bejelentés alapján a Tpvt. 70. § (1b) bekezdése szerint az összefonódás vizsgálatának elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A hatósági bizonyítványok kiadása az alábbi bizonyítékokon alapul:

1. Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentési űrlap és az összefonódás-bejelentési űrlappal együtt benyújtott, az űrlap VI. részében megjelölt iratok;

2. Tpvt. 43/M. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatok.

Budapest, 2017. december 21.