Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám:B/1089-6/2017.

Hatósági bizonyítvány

A Gazdasági Versenyhivatal a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10., eljáró ügyvéd: dr. Sz.L.A., dr. H.Á.) által képviselt Colas Hungária Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) és a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. (2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János u. 15.) bejelentők által a BAYER-CFE Zrt. feletti közös irányítás megszerzése tárgyában benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásban a törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a bejelentőnek igazolja, hogy a bejelentés alapján a törvény 70. § (1b) bekezdése szerint az összefonódás vizsgálatának elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A hatósági bizonyítvány kiadása az alábbi bizonyítékon/bizonyítékokon alapul:

1. Tpvt. 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentési űrlap és az összefonódás-bejelentési űrlappal együtt benyújtott, az űrlap VI. részében megjelölt iratok;

2. Tpvt. 43/M. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat.

Budapest, 2017. december 18.