Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/31/2017.
Iktatószám: VJ/31-829/2017.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • Budai István egyéni ügyvéd által képviselt BILA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4254 Nyíradony, Bokrétás u. 28.),
 • Budai István egyéni ügyvéd által képviselt BONAVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4254 Nyíradony, Bokrétás u. 2-4.),
 • ELEKTRO-SOL GLOBAL Energetikai és Szolgáltató Zrt. (2230 Gyömrő, Szent István út 31.),
 • Kismarton Ügyvédi Iroda által képviselt EM-AN VILL-SEC Villanyszerelési és Szolgáltató Kft. (8719 Böhönye, 0873/1/C/1.),
 • EURODET-LOG Kft. (3067 Garáb, Petőfi u.13.)
 • Nagy Róbert Gábor ügyvéd által képviselt ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.),
 • SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.) és a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás u. 6-12, 3. emelet) által képviselt ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.),
 • Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos u. 66.) által képviselt Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56. V. ép. 3. em.),
 • IN-GO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7800 Siklós, Ipartelep u. 2.),
 • JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.),
 • Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) által képviselt Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2831 Tarján, Héregi út 5.),
 • Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda (Roosevelt Irodaház, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) által képviselt METSYS Gazdasági Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132.),
 • Bassola Ügyvédi Iroda által képviselt Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.),
 • PalÉv 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2685 Nógrádsáp, Szent István út 27.),
 • Vásárhelyi & Bodoki Ügyvédi Iroda (Roosevelt Irodaház, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) által képviselt SMART Install Szerelő és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132.),
 • Zalka Gábor ügyvéd,[1] dr. Handler Gábor ügyvéd és a Szász és Kiss Ügyvédi Iroda (1096 Budapest, Lenhossék u. 3/A., II/9.) által képviselt SMHV Energetika Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.),
 • Baranovszky György ügyvéd által képviselt SZINARON Villamosipari Szolgáltató Kft. (1102 Budapest, Halom u. 8. A. ép.),
 • VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1. a.)
 • MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Engel János József u. 6.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

I. a TED 2013/S 236-411038 (KÉ 21893/2013) számú, villamos mérőhelyi szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési tender egyes alábbi részeinek felosztása, illetve azok árainak meghatározása révén megvalósuló, versenykorlátozó célú jogsértést tanúsított

 1. a 6., 9. és 12. részekre vonatkozó versenykorlátozó magatartás révén a(z)
  • EM-AN VILL-SEC Villanyszerelési és Szolgáltató Kft.,
  • ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft.,
  • ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.,
  • Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
  • PalÉv 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a
  • SZINARON Villamosipari Szolgáltató Kft.;
 2. a 12. részre vonatkozó versenykorlátozó magatartás révén a(z)
  • BONAVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
  • ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft.,
  • ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. és a
  • Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;
 3. a 12. részre vonatkozó versenykorlátozó magatartás révén a(z)
  • EM-AN VILL-SEC Villanyszerelési és Szolgáltató Kft.,
  • ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft.,
  • ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. és a
  • Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;

II. a TED 2015/S 207-376572 (KÉ 21065/2015) számú, villamos mérőhelyi szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési tenderek egyes alábbi részeinek felosztása, illetve azok árainak meghatározása révén megvalósuló, versenykorlátozó célú jogsértést tanúsított

4. a 12. részre vonatkozó versenykorlátozó magatartás révén a(z)

 • BILA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
 • ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft.,
 • ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. és a
 • Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;

5. a 9. és 12. részekre vonatkozó versenykorlátozó magatartás révén a(z)

 • EM-AN VILL-SEC Villanyszerelési és Szolgáltató Kft.,
 • ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft.,
 • ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. és a
 • Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;

6. a 4. részre vonatkozó versenykorlátozó magatartás révén a(z)

 • EURODET-LOG Kft. és az
 • SMHV Energetika Kft.;

amely magatartások a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban foglalt tényállások megvalósításával a Tpvt. 11. § (1) bekezdésében foglalt tilalomba ütköznek.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés, illetve jogsértések miatt  

 • a BILA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t 10.000.000 Ft (azaz tízmillió forint),
 • a BONAVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 2.000.000 Ft (azaz kettőmillió forint),
 • az EM-AN VILL-SEC Villanyszerelési és Szolgáltató Kft.-t 39.000.000 Ft (azaz harminckilencmillió forint),
 • az ÉSZAK-BUDAI Mérnökiroda Kft.-t és az ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.-t egyetemlegesen 155.000.000 Ft (azaz százötvenötmillió forint),
 • az EURODET-LOG Kft.-t 55.000.000 Ft (azaz ötvenötmillió forint),
 • a Goldex-Base Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 14.000.000 Ft (azaz tizennégymillió forint),
 • a PalÉv 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 17.000.000 Ft (azaz tizenhétmillió forint),
 • az SMHV Energetika Kft.-t 40.000.000 Ft (azaz negyvenmillió forint),
 • a SZINARON Villamosipari Szolgáltató Kft.-t 5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint)

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti az eljárást az ELEKTRO-SOL GLOBAL Energetikai és Szolgáltató Zrt., az IN-GO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft., a Keszmann & Bodnár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a METSYS Gazdasági Szolgáltató Kft., az Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Kft., a SMART Install Szerelő és Szolgáltató Kft., a VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Kft. és az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. eljárás alá vontakkal szemben.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az eljárás alá vont a VJ/31-816/2017. számú iratban kérte az eljáró versenytanácsot, hogy  - valamennyi jogi képviselő részére adott megbízás fenntartása mellett - a továbbiakban az ügyben keletkezett iratokat dr. Zalka Gábor ügyvéd részére küldje meg elektronikus úton.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar