Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8900  Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgálók: dr. Dancsa-Nábráczky Kinga  Tel.: (06-1) 472-8861  E-mail: nabraczky.kinga@gvh.hu
Balázs Bence Tel.: (06-1) 472-8963 E-mail: balazs.bence@gvh.hu
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Iktatószám: VJ/58-236/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal az Árva Ügyvédi Iroda (1125 Budapest, Dániel út 62. B. ép. 1. em.; eljáró ügyvéd: dr. Árva Katalin) által képviselt Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2615 Csővár, Madách utca 1.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel vagy a fellebbezést megelőzően átutalással köteles leróni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.