Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/47/2017.
Iktatószám:
VJ/47-20/2017.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. V. L. L. Ügyvédi Iroda (postacím: 1042 Budapest, József Attila u. 31. 3/1., eljáró ügyvéd: dr. V. L. L. ügyvéd) által képviselt Aramis Pharma Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Mester utca 28. B. lépcsőház 3. em. 5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/97/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.