Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:
1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:    VJ/50/2017.
Iktatószám:
VJ/50-27/2017.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a Dr. T. M. jogtanácsos [1] által képviselt E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) és a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház u. 39., eljáró ügyvéd: dr. Sz. T. ) [2] által képviselt AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/76/2015. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

 végzést.

 Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A meghatalmazást a VJ/50-5/2017. számú, illetve a VJ/50-9/2017. számú iratok tartalmazzák.

[2] A meghatalmazást a VJ/50-4/2017. számú irat tartalmazza.