Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/13/2017.
Iktatószám: Vj/13-13/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi utca 30; eljáró ügyvéd: dr. B. P.) és a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; eljáró ügyvédek: dr. G. P. és dr. Sz. Á.) által képviselt TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) és Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Szolgáltató Kft. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban – melyben további ügyfélként részt vett a Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda által képviselt BÁTORTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.), BÁTORBIK Termelő és Szolgáltató Kft. (4343 Bátorliget, Damjanich utca 29.), URALGÓ Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.), GASTOR Baromfi Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, 0207/2. hrsz.), RAKTÁRBÁZIS-TRANZIT Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.), Innfoods Élelmiszerkereskedelmi Kft. (4342 Terem, 0458/8. hrsz.), Broiler Termelői Csoport Mezőgazdasági Termeltető- és Értékesítő Kft. (4342 Terem, 0458/8. hrsz.), BÁTORCOOP Szolgáltató Szövetkezet (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.), Herczku Balázs (4326 Máriapócs, Bogáti út 6.), Mihók Sándor (4031 Debrecen, Derék utca 10. I/3.), Dr. Petis Mihály Péter (4300 Nyírbátor, Homokkert utca 10.), Ignáth Imre (4300 Nyírbátor, Sport út 17.), Viszlóczki György (4372 Nyírbéltek, Dózsa György utca 11.), Hatházi Ferenc (4300 Nyírbátor, Császár Péter utca 8.)  – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a BÁTORTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a BÁTORBIK Termelő és Szolgáltató Kft., az URALGÓ Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft., a GASTOR Baromfi Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft., a RAKTÁRBÁZIS-TRANZIT Termelő- Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft., az Innfoods Élelmiszerkereskedelmi Kft., a Broiler Termelői Csoport Mezőgazdasági Termeltető- és Értékesítő Kft., a BÁTORCOOP Szolgáltató Szövetkezet, Herczku Balázs, Mihók Sándor, Dr. Petis Mihály Péter, Ignáth Imre, Viszlóczki György és Hatházi Ferenc tulajdonában lévő eszközök és ingatlanok a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. és a Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. részévé váljanak a felek által 2016. december 20. napján kötött „Megállapodás ingatlan és eszköz adásvételi szerződések megkötéséről” szerinti tartalommal.

  1. Az eljáró versenytanács egyben megállapítja, hogy a 2017. március 1-jén kelt Vj/13-6/2017. számú függő hatályú határozatához nem fűződnek joghatások.

  1. Az eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zrt. és a Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. jogsértést követett el azzal, hogy a kérelmezett összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének hiányában részben végrehajtotta, mely jogsértés miatt velük szemben 1.800.000 (egymillió-nyolcszázezer) forint bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek egyetemlegesen megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.