Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/016/2017.
Iktatószám:
VJ/016-48/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Cs. B., dr. H. Á., dr. K. T. és dr. P. A. G. jogtanácsosok által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi az OTP Bank Nyrt.-t (a továbbiakban: OTP) az általa tett következő vállalások teljesítésére.

 1. Az OTP vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül visszatérít, illetve minden tőle ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében a lentiek szerint, hogy visszatérítsen az érintett 11.098 fogyasztónak – a vizsgálattal érintett kamatszámítási gyakorlat következtében felszámított – összesen 19.079.999 összesen 19.079.999 Ft-ot.[1]

 1. Az OTP vállalja, hogy a visszatérítéssel érintett ügyfeleket postai vagy elektronikus úton tájékoztatja a visszatérítés okáról és körülményeiről, hivatkozva a Gazdasági Versenyhivatal eljárására és a versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatra.

Az OTP vállalja, hogy az alábbi háromlépcsős folyamat révén biztosítja, hogy a visszatérítéssel érintett fogyasztók maximális számban ténylegesen hozzájuthassanak a visszatérítéshez:

 • Első lépésben azon érintett fogyasztók esetében kerül sor a visszatérítésre, akik jelenleg is az OTP aktív ügyfelei,[2] szerepelnek az OTP nyilvántartásaiban, így számukra a tájékoztatás és a visszautalás további lépések nélkül megtörténhet.

 • Második lépésben azon érintett fogyasztók esetében kerül sor a visszatérítésre, akik jelenleg már nem aktív ügyfelei az OTP-nek, ezért az OTP a nyilvántartásaiban szereplő utolsó ismert elérhetőségükön postai vagy elektronikus úton felkeresi és tájékoztatja őket a visszatérítésről, valamint arról is nyilatkoztatja őket, hogy a fogyasztók hogyan szeretnének a visszatérítéshez hozzájutni (milyen belföldi számlaszámra kérik az utalást, illetve, hogy - a fiók megjelölése mellett – lehetőségük van az OTP fiókokban is kifizetést kérni, vagy - a cím megjelölése mellett – kérhetik a készpénz kipostázását is). Az OTP vállalja, hogy ezen nyilatkozatra többféle, jogszerű csatornát (postai nyilatkozathoz minta és válaszboríték, a jelen kötelezettségvállaláshoz delegált e-mail-cím és ügyfélszolgálati telefonszám) biztosít a fogyasztóknak annak érdekében, hogy a nyilatkozat és a visszatérítés fogyasztók számára költséggel vagy egyéb kötelezettséggel ne járjon.

 • Harmadik lépésben az előző lépésekkel el nem ért (vagy határidőben nem nyilatkozó) fogyasztók kapcsán az OTP vállalja, hogy amennyiben ezen személyek – a jelen határozat kézhezvételét követő két éven belül ­– bármely banki ügyben bármely OTP fiókban azonosításra kerülnek, úgy az ügyintézőnek a rendszer automatikusan jelezni fogja, hogy az adott személy számára visszatérítést kell teljesíteni a kötelezettség alapján, és erről tájékoztatja az érintettet.

 1. Az OTP vállalja, hogy azon ügyfelek tekintetében, akiknek a visszatérítés a fenti, a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napos határidőn belül nem volt teljesíthető, az érintett összegeket elkülönített számlán a jelen határozat kézhezvételét követő két évig megőrzi, és azt a jogosultaknak – jelentkezésük esetén – kiadja a jogosultság igazolását követően.

Az OTP vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napos visszatérítési határidőt követően 30 napon belül honlapján, közösségi oldalain és fiókjaiban tájékoztatást tesz közzé (és azokat 150 napig nem távolítja el) a fenti elkülönített számláról való visszatérítés kiadásáról, körülírva az érintett fogyasztói kört és bemutatva a jogosultság igazolásának és a visszatérítés kiadásnak a feltételeit.

Az OTP vállalja továbbá, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő két éven túl az elkülönített számlán fennmaradó összegeket 90 napon belül a hitelkártya használattal kapcsolatos oktatási célra fordítja.

 1. Az OTP vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül széles fogyasztói kör elérését biztosító, alapvetően televíziós és online figyelemfelkeltő megjelenésekre épülő, minimálisan 4 hétig tartó oktatási célú kampány közzétételét kezdi meg a hitelkártya szerződések megkötése és a hitelkártyák használata során különös figyelmet érdemlő (aktuális és általános) körülményekről.

Az OTP vállalja, hogy hitelkártya témában különböző fogyasztói célcsoportok (diákok, fiatalok, idősebb személyek) számára is érthető – minimálisan két évig elérhető – edukációs honlapot (vagy egyszerűen elérhető, könnyen megjegyezhető honlapi linket) hoz létre, amelyet a televíziós kampányban, online és egyéb tájékoztatásokban is népszerűsít.

Az edukációs kampány célja a pénzügyi kultúra és felelős döntéshozatal fejlesztése, valamint, hogy a különböző fogyasztói csoportok figyelmét felhívja a hitelkártyákkal kapcsolatos főbb tudnivalókra, így aktuális és általános tájékoztatást nyújtson a hitelkártyák használata során különös figyelmet érdemlő körülményekről (például: elszámolási időszak, türelmi időszak, visszafizetési lehetőségek).

Az edukációs kampány és honlap megvalósításához az OTP az alábbi eszközöket veszi igénybe:

 1.  Televíziós miniprogram

Országos terjesztésű, nagy lefedettségű televíziós csatornán sugárzott ún. miniprogram, amely 50 másodperc hosszúságban, két kapcsolódó, de önmagában is megálló verzióban kerül közreadásra. A formátum részeként a miniprogramot az elején és végén 5-5 másodperces támogatói szpot egészíti ki. A miniprogram vagy a támogatói szpot tartalmazni fogja az edukációs honlap linkjét.

A televíziós kampány 4 héten keresztül fog futni, úgy, hogy a miniprogram minden hétköznap minden napszakban (reggel, délután, főműsoridőben és éjszaka) egyszer kerül sugárzásra.

 1. Online hirdetések

Az OTP a legnagyobb elérésű weboldalakból válogatja ki – az affinitást és az oldalak tematikáját is figyelembe véve – a kampányban használni kívánt oldalakat, amelyeket fix megjelenések és AV (ad view, azaz ún. megtekintéses) csomagok formájában fog igénybe venni. Az online megjelenések többségét mobiltelefon-, illetve multiplatform alapon igyekszik megvalósítani az OTP, amely a desktopon, a tableten és a mobiltelefonon történő megjelenítést is támogatja.

 1. Youtube videók

A televíziós miniprogramban megjelenő videókat Youtube preroll formátumban is futtatni fogja az OTP, vagyis a felhasználók által lejátszott videók előtt/között jelenik majd meg az edukációs videó, fizetett hirdetésen keresztül.

 1. Edukációs honlap

Az i., ii. és iii. pont szerinti felületeken is megjelenik majd az edukációs honlap címe (linkje), amelyen gyakran ismételt kérdések formájában valósul meg a miniprogramban ismertetett témakörök szöveges bemutatása (és esetlegesen kiegészülnek a szpotok kereteit szétfeszítő egyéb releváns kérdések bemutatásával is). Elérhetők lesznek a honlapon a miniprogram videói is. A honlapon megjelenítésre fog kerülni, hogy az edukációra a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásához kapcsolódóan került sor, feltüntetve az eljárás számát és a Gazdasági Versenyhivatal ügyet lezáró döntésének linkjét.

 1. Az OTP vállalja, hogy az A) pont szerinti visszatérítések végrehajtásáról a Gazdasági Versenyhivatalt írásban, részletesen dokumentálva tájékoztatja a jelen határozat kézhezvételét követő 150 napon belül, feltüntetve és igazolva a visszautalással érintett ügyfelek számát és a visszautalt összeget. Az OTP vállalja, hogy megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak a fogyasztóknak küldött a B) pont szerinti formaleveleket, továbbá nyilatkozik arról is, hogy mekkora összeg került a C) pont szerinti elkülönített számlára.

Az OTP vállalja, hogy a D) pont szerinti 4 hetes edukációs kampány végrehajtásáról a Gazdasági Versenyhivatalt írásban, részletesen dokumentálva tájékoztatja a kampány lezárását követő 30 napon belül.

Az OTP vállalja továbbá, hogy szintén a jelen határozat kézhezvételét követő két év plusz 120 napon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak az edukációs honlap minimálisan két éves működésének az igazolását.

Az OTP vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő két év plusz 120 napon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy milyen módon (mikor és milyen tartalommal) tájékoztatta a fogyasztókat honlapján, közösségi oldalain és fiókjaiban a C) pont szerinti elkülönített számláról, valamint bemutatja, hogy milyen kifizetésekre került sor az elkülönített számláról és megküldi az elkülönített számlán fennmaradó összegek oktatási célra való felhasználásának igazolását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.[1] Az érintett fogyasztók köre és a vonatkozó üzleti specifikáció a VJ/44-42/2013. számú határozat 111. pontja, illetve a VJ/44-35/2013. számú auditált adatszolgáltatás I. melléklete szerint került meghatározásra.

[2] Bármely folyószámla vezetéssel járó ügyfélviszony megfelelő, nem szükséges élő hitelkártya szerződés.