Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/44/2017.
Iktatószám: VJ/44-20/2017.

 Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; eljáró ügyvéd: dr.G.P.) által képviselt BLT Group Zrt. (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.) eljárás alá vont vállalkozással szemben összefonódás végrehajtása tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BLT Group Zrt. jogsértést követett el azzal, hogy a BALATONTOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., a BALATONTOURIST CAMPING Szolgáltató Kft. és a Balatontourist Füred Club Camping Szolgáltató Kft. üzletrészeinek megszerzésével létrejött összefonódását a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtotta.

Az eljáró versenytanács a fentiekben leírt jogsértés miatt kötelezi a BLT Group Zrt.-t 5.300.000,-Ft (azaz ötmillió-háromszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.