Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/59/2017.
Iktatószám:
VJ/59-92/2017.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Csákay és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Fodor u. 77.) által képviselt[1] Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 19.) eljárás alá vont vállalkozással szemben az üzletfelek megtévesztése tilalmának és az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartása nélkül – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] VJ/59-2/2017.