Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/5/2017.
Iktatószám:
Vj/5-16/2017.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. Á. jogtanácsos által képviselt Cofidis Magyarországi Fióktelepe (1066 Budapest, Mozsár u. 16.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban hozott Vj/34-236/2015. számú határozatban előírt kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése céljából folytatott utóvizsgálati eljárás keretében meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.