Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/7/2017.
Iktatószám:
Vj/7-14/2017.

 

 Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., 3. emelet; eljáró ügyvédek: dr. P. D., dr. Sz. Sz. és dr. J. N. A.) által képviselt Work Service S.A. (Gwiaździsta 66 St., 53-413 Wrocław, Lengyelország) kérelmező által benyújtott összefonódás engedélyezése iránti kérelem tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Wojciech Marek Mora ügyvezető által képviselt Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Work Service S.A. a  Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felett közvetlen egyedüli irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.