Tisztelt Érdeklődők!

Az alábbiakban közzétesszük a 2017. szeptember 29-én zárult „A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági versenyhivatal Versenytanácsa elnökének …/2017. közleménye a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21. §-a, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról” szóló közlemény tervezetére meghirdetett nyilvános konzultáció során tett észrevételeket:

Budapest, 2018. január