A Tpvt. módosítás következtében létrejövő új fúziós eljárási szabályokhoz igazítás érdekében szükségessé vált a Hivatal fúziós eljárásokhoz kapcsolódó anyagainak felülvizsgálata és új közlemények kiadása, továbbá új Fúziós Űrlap elkészítése.

A GVH a közlemények és az Űrlap véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjára is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2016. december 23. (péntek) 12 óráig várja írásban az fuzioskonzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

 

A konzultációra bocsátott anyagok itt érhetőek el
,,Az összefonódás-bejelentési kötelezettség, az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárás megindítása, valamint az eljárás teljes körűvé nyilvánítása esetén alkalmazandó „nem nyilvánvalóság” feltételéről” szóló közlemény
,,Az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban hozott nem megtiltó határozatokban feltételek, illetve kötelezettségek előírásáról” szóló közlemény
,,Az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésről” szóló közlemény
,,Fúziós eljárásjogi közlemény
Fúziós Űrlap
Fúziós Űrlaphoz tartozó Útmutató

Budapest, 2016. december 9.

A konzultációra bocsátott közlemény tervezetre érkezett észrevételek
a Merger Streamlining Group észrevétele
a Magyar Versenyjogi Egyesület észrevétele

Budapest, 2017. január 19.