A GVH 2022-ben kezdte meg fúziós eljárásrendjének és fúziós tárgyú dokumentumainak, így az összefonódás-bejelentési űrlapnak és a fúziós tárgyú közleményeinek a felülvizsgálatát, melynek egyik lépéseként 2022. június 3-án nyilvános konzultációt kezdeményezett a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése érdekében.

A konzultációra érkezett javaslatok figyelembe vételével a GVH az elmúlt hónapok során elkészítette az összefonódás-bejelentési űrlap és az összefonódás-bejelentési űrlap kitöltési útmutatója módosításának tervezetét, valamint egy új, versenyaggályt fel nem vető összefonódások esetében alkalmazandó egyszerűsített űrlap tervezetét is, valamint az Eljárásindítási közlemény, az Általános jogalkalmazási közlemény és a Prenotifikációs közlemény új változatainak tervezetét is.

A GVH a mai napon indított második nyilvános konzultációja során ezen dokumentumok kapcsán várja az érdekeltek észrevételeit és javaslatait.  

A GVH a fúziós tárgyú dokumentumainak és eljárásrendjének felülvizsgálata során – a beérkezett véleményekre is tekintettel – kiemelt figyelemmel volt az eljárások adminisztratív terheinek csökkentésére és hatékonyabbá tételére. Ennek keretében felülvizsgálata és csökkentette az összefonódás-bejelentési űrlap adatterheit. Az eddigi eljárások tapasztalatai egy jól körülhatárolt esetkörben felvetették, hogy helye lehet egy, a jelenleginél rugalmasabb, a versenyprobléma nyilvánvaló hiányára fókuszáló ún. egyszerűsített űrlap bevezetésének is. Az új, egyszerűsített űrlap bevezetése tette indokolttá a Prenotifikációs közlemény módosítását, amelybe továbbá beépítésre került az a világjárvány idején kialakított, de a piac által az elmúlt években kedvezően fogadott lehetőség, hogy az előzetes egyeztetéseket videokonferencia útján is lefolytathatja a GVH.

Az eljárások hatékonyabbá tételét szolgálja továbbá, hogy a Bizottság egyszerűsítési projektjével összhangban, valamint a GVH tapasztalatai alapján az Eljárásindítási közleményben bővült azon esetek köre, melyekben a versenyaggályok nyilvánvalóan kizárhatóak. Emellett az Eljárásindítási közlemény tervezete – valamint az Általános jogalkalmazási közlemény szintén konzultációra bocsátott tervezete – tartalmazza a korábbi évek eljárásainak tapasztalatait, valamint a Tpvt. legutóbbi módosítása miatt szükségessé vált változásokat is.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2023. március 20-ig várja az érdekeltek észrevételeit írásban a fuzioskonzultacio@gvh.hu e-mail címre a dokumentumok tervezetével kapcsolatban. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi.

A konzultációra bocsátott tervezetek itt érhetők el:

A konzultációra bocsátott tervezetekre érkezett észrevételek

A GVH válasza a beérkezett észrevételekre

A GVH válasza az összefonódás-bejelentési űrlap, az egyszerűsített űrlap, a kitöltési útmutató, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó közlemények tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekre.