A GVH a korábbi években szerzett tapasztalatai miatt felülvizsgálta a kötelezettségvállalási közleményét és saját joggyakorlatát, valamint nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve új közlemény kidolgozása mellett döntött. A közlemény tervezetében lefektetett eljárásrendet tekinti a GVH a leghatékonyabbnak a kötelezettségvállalással kapcsolatos törvényi célok megvalósulásához, a jogalkalmazási költség- és időmegtakarításhoz.

A GVH által alkalmazott 6/2014. számú közlemény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik, azonban a Versenytanács az antitröszt típusú ügyekben tett kötelezettségvállalások értékelésénél is figyelembe vette az abban megfogalmazott szempontokat. A tervezet egységesen kezeli a fogyasztóvédelmi és antitröszt típusú ügyekben a kötelezettségvállalási folyamat rendjét, ezáltal pedig felváltaná a csak fogyasztóvédelmi ügyekben alkalmazandó jelenlegi 6/2014. sz. közleményt.

A GVH a közlemény véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjára is, ezért a jelen konzultáció keretében 2018. augusztus 31-ig várja írásban a kotvall_konzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott anyag itt érhető el:

A kötelezettségvállalási közlemény főbb változásai

 

Budapest, 2018. július 20.