A közlemény módosítását az tette indokolttá, hogy a GVH felülvizsgálta a bejelentések benyújtásának időpontjával kapcsolatos korábbi gyakorlatát. Ennek eredményeként a  GVH arra a következtetésre jutott, hogy a felek közötti végleges akarategység megléte esetén – szemben a 2020. január 1. előtt alkalmazott gyakorlatával – nem vizsgálja szerződésben foglalt azon feltételeket, amelyek esetlegesen függővé/kérdésessé tehetik az összefonódás megvalósulását. A GVH ugyanis abból indul ki, hogy az összefonódást létrehozni szándékozó feleket nem indokolt elzárni attól a lehetőségtől, hogy az összefonódásról történő döntés mielőbbi meghozatala érdekében vállalják annak kockázatát, hogy valamely feltétel nem teljesülése esetén feleslegesen nyújtották be az összefonódás-bejelentést.

Emellett a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatok is indokolttá tették a közlemény egyes részeinek pontosítását, kiegészítését.

A módosítások jelentős mértékére tekintettel új közlemény kibocsátása vált indokolttá, azonban a könnyebb áttekinthetőség és a véleményezés megkönnyítése érdekében változás-követéssel ellátott verzióban helyeztük el a GVH honlapján a 6/2017. számú módosítandó közlemény tervezetét.

A GVH a közlemény módosítása során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjaira is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2019. november 30-igvárja írásban a fúziós@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott anyag letölthető: ITT

Budapest, 2019. november 15.