A GVH egyik stratégiai célja az Ügyfélközpontúság, amely cél kibontásaképpen – az elmúlt évek fúziós reformfolyamatát folytatva – a 2016. évi éves céljai között szerepel a fúziós eljárások adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló cél. Ezen célhoz kapcsolódóan a GVH a magyar gyakorlat tapasztalatai és az európai információs követelmények ECN Fúziós Munkacsoport által elvégzett áttekintése alapján felülvizsgálta a fúziós űrlapot. Az előállt módosított űrlaptervezet kapcsán a GVH várja a szakmai közönség észrevételeit.

A GVH az űrlap módosításának véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjaira is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2016. április 15-ig várja írásban az fuziosurlapkonzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

Budapest, 2016. március 1.

A konzultációra bocsátott anyag itt érhető el:

Fúziós űrlap tervezete

Budapest, 2016. március 1.