Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
36.Kpk.45.315/2013/6.

A bíróság M. G. P. ügyvezető által képviselt Magna Vitapress Kft. (1042 Budapest, Árpád út 51-53.) kérelmezőnek dr. L. I. (1245 Budapest, Pf. 1036.) ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; hiv. szám: Vj/014-85/2011.) kérelmezett ellen közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t :

A bíróság a kérelmezők felülvizsgálati kérelmét elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy 15 napon belül fizessen meg kérelmezett hatóságnak 10.000.-Ft (azaz tízezer forint) eljárási költséget.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy adóhatóság külön felhívására a Magyar Államnak fizessen meg 10.000,-Ft (azaz tízezer forint) eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.