Nyomtatható verzió PDF formátumban

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
mint másodfokú bíróság
3.Kf.650.064/2017/5.

A Fővárosi Törvényszék az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., ügyintéző: dr. [...] ügyvéd) által képviselt Wavin Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep) felperesnek a dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1051 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, - amely perbe az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a [...] Ügyvédi Iroda ([...] ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.) beavatkozott - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. április 4. napján kelt 16.K.30.565/2016/35. számú ítélete ellen a felperes 39. sorszám alatt bejelentett fellebbezésére meghozta az alábbi

végzést:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja.

A peres felek másodfokú perköltségét külön-külön 100 000 - 100 000 (egyszázezer-egyszázezer) az alperesi beavatkozó másodfokú perköltségét 50 000 (ötvenezer) forintban állapítja meg.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.