Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M. A. ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) felperesnek a dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 5.K.31. 065/2013/11. számon indult perében a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2014. április 30. napján kelt 2.Kf. 650.355/2013/5. számon hozott ítélete ellen a felperes részéről 20. sorszám alatt benyúj tott felülvizsgálati kérelem folytán meghozta a következő

ítéletet

A Kúria a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2. Kf.650.355/2013/5. számú ítéletét hatályában fenntartja.
A Kúria kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.