Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
33.Kpk.46.060/2014/7.

A személyesen eljáró Benkő Sándor I. r. (Sopron) és a B. S. által képviselt Weltimmo S.R.O, (Komarno, 5 Eötvösa 57/20) II. r. kérelmezőnek a dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) kérelmezett ellen a kérelmezett által hozott Vj/020-29/2013. számú közigazgatási hatósági végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási nemperes eljárásban a bíróság meghozta a következő

Végzést

 

A bíróság az I-II. r. kérelmező felülvizsgálati kérelmét elutasítja. Kötelezi az I-II. r. kérelmezőt, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak - az adóhatóság külön felhívására - 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.


A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás 

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.