Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.119/2014/5. szám

A Fővárosi Törvényszék a Gaál és Szabó Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 9., ügyintéző: dr. G Sz ügyvéd) által képviselt Free Choice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1088 Budapest, József krt. 14.) felperesnek a dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj/26/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi szeptember hó 24. napján kelt 5.K.30.731/2014/15. számú ítélete ellen a felperes által 16. sorszám alatt előterjesztett és 17. sorszám alatt kiegészített fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.400.000 (azaz kettőmillió-négyszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.