Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.088/2015/7. szám

A Fővárosi Törvényszék a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) és a dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Göbölös Gábor (9024 Győr, Bartók Béla u. 1.) I. rendű, a Horváth Tanoda Oktató és Vizsgaközpont Kft. (9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 17.) II. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Koczka József (9090 Pannonhalma, Béke u. 13.) III. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) és a dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Kránitz Csaba (9171 Győrújfalu, Ady Endre út 50.) IV. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Mazsola Autós Tanoda Szolgáltató Bt. (9024 Győr, Zrínyi u. 21.) V. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) és a dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt „New Easy Rider" Autósiskola Járművezető-képző Kft. (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 11.) VI. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Panda Autósiskola, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9023 Győr, Csaba u. 16.) VII. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) és a dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda ( ... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt QALITAT Gépjárművezetőképző Kft. (9021 Győr, Városház tér 3.) VIII. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Schreiner Zsolt (9082 Nyúl, Széchenyi u. 7.) IX. rendű, a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) és a dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Stern László (9024 Győr, Kalapács u. 35.) X. rendű, Szabó Károly (9024 Győr, Répce u. 25.) XI. rendű, Szűcs József (9026 Győr, Dózsa György rakpart 87.) XII. rendű, a dr. Csizmadia Zoltán ügyvéd (...) által képviselt „BILLUX” Győr-Moson-Sopron Megyei Gépjárművezető Kft. (9028 Győr, Jereváni u. 42.) XIII. rendű, a dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) és a Németh Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt Roncz József e.v. (9024 Győr, Mécs László u. 16. II/5.) XIV. rendű és a Horváth Z. Ügyvédi Iroda (... ügyintéző: dr. ... ügyvéd) által képviselt ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft. (9024 Győr, Zrínyi u. 21.) XV. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás irodavezető jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., 1391 Budapest 62. Pf. 211., Hiv. sz.: Vj-40/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi május hó 21. napján kelt 32.K.30.670/2015/16. számú ítélete ellen az I., II., IV., VI., VIII., X., XI. XII. és XIV. rendű felperesek által 17. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2016. évi február hó 3. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezéssel támadott rendelkezéseit helybenhagyja.

Kötelezi az L, II., IV., VI., VIII., X., XI., XII. és XIV. rendű felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 50.000 (azaz ötvenezer) - 50.000 (azaz ötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I. rendű felperes 52.000 (azaz ötvenkettőezer), a II. rendű felperes 58.000 (azaz ötvennyolcezer), a IV. rendű felperes 22.800 (azaz huszonkettőezer-nyolcszáz), a VI. rendű felperes 116.000 (azaz száztizenhatezer), a VIII. rendű felperes 174.000 (azaz százhetvennégyezer), a X. rendű felperes 15.000 (azaz tizenötezer), a XI. rendű felperes 66.800 (azaz hatvanhatezer-nyolcszáz), a XII. rendű felperes 178.400 (azaz százhetvennyolcezer-négyszáz), míg a XIV. rendű felperes 31.200 (azaz harmincegyezer-kétszáz) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.