Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint másodfokú bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kf.VI.37.870/2018/9.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró
A felperesek: Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. I. rendű (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.)
Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe II. rendű (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.)
A felperesek képviselője: Germus és Társai Ügyvédi Iroda ([...] ügyintéző ügyvéd: [...] )
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: [...] kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata A fellebbezést benyújtó fél: az I. rendű és a II. rendű felperes A fellebbezés száma: 9.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2018. május 8-án kelt 13.K.700.027/2018/8. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 13.K.700.027/2018/8. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, az alperes Vj/055-114/2013. nyilvános számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felpereseknek személyenként 2.000.000 (kétmillió) forint együttes elsőfokú és fellebbezési eljárási költséget.

A kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.