Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint másodfokú bíróság
ítélete


Az ügy száma: Kf.V.39.062/2020/4.
A tanács tagjai: dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet a tanács elnöke, dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit előadó bíró, Ságiné dr. Márkus Anett bíró
A II. rendű felperes: Megújuló Energiapark Kutatóközpont Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 187.)
A IV. rendű felperes: Új Irány Energetika Kft. (8051 Sárkeresztes, Géza utca 30.)
A II. rendű és a IV. rendű felperes képviselője: ([...] ügyvéd)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.)
A per tárgya: versenyfelügyeleti ügyben hozott - VJ/41-191/2016. számú - közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálata
A fellebbezést benyújtó fél: A II. rendű és a IV. rendű felperes, 58. sorszám alatt
A fellebbezéssel támadott határozat: A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság 2020. március 11. napján meghozott 101.K.700.240/2019/56. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 101.K.700.240/2019/56. számú ítéletét helybenhagyja. 

Kötelezi a II. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 250.000 (Kétszázötvenezer) forint fellebbezési eljárási költséget, valamint az államnak felhívásra 2.500.000 (Kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Kötelezi a IV. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (Ötvenezer) forint fellebbezési eljárási költséget, valamint az államnak felhívásra 78.300 (Hetvennyolcezer-háromszáz) forint fellebbezési illetéket.


Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.