Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék
mint másodfokú bíróság
2.Kf.650.024/2018/6.

A Fővárosi Törvényszék az Ormai és Társai CMS Cameron MCKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Károlyi u. 12., eljáró ügyvédek: dr. [...], dr. [...] által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) felperesnek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. hivatkozási szám: VJ/25-56/2016) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. november 15. napján kelt 2.K.31.240/2017/8. számú ítélete ellen az alperes által 9. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

végzést:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja.

A peres felek másodfokú eljárásban felmerült perköltségének összegét 50.000.- (azaz ötvenezer) - 50.000.- (azaz ötvenezer) forintban állapítja meg.

Ez ellen a végzés ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás:

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.